Markgræshoppe
Vild natur, hvor du bor
28-10-2020
Græshoppen skal være hurtig på benene, når den
er ude og spise, ellers bliver den selv til frokost. Leg
gulspurven efter græshoppen og find ud af hvordan
fødekæden fungerer. Legen kræver et større areal.

Vild Natur - Fødekæden

Del deltagerne ind i hold af 9 græshopper, 4 gulspurve og 2 spurvehøge (eller i lignende forhold, juster på maden, så den passer, lad tiden blive som den er).

  • Fordel græshoppens mad (papirstykker) ud over den ønskede bane. Hver græshoppe skal have en mave (en pose på maven).
  • Klar til start: Græshopperne  starter  med  at  spise.
    De samler papirstykker i deres poser, men når der er
    gået 30 sekunder, slippes gulspurvene løs. Græshopperne fortsætter med at  spise, men er udsat for at gulspurvene spiser dem. Det sker ved, at gulspurvene hapser græshoppens mave (pose). Bliver græshoppen spist, er vedkommende ude af legen.
  • Når der er gået 30 sekunder, så starter spurvehøgene med at jage gulspurven. Bliver en gulspurv fanget af en spurvehøg, så er gulspurven ude af legen og må aflevere maverne (poserne). Dette varer igen højst 30 sekunder.

Se nærmere på fødekæden og dens energibehov. (Det
naturlige forhold ville være 50 græshopper til 5 gulspurve til 1 spurvehøg). Spurvehøgene skal have fanget minimum 1 gulspurv for at have fået føde nok, ellers dør de af sult. Hver gulspurv skal have spist mindst 3  græshopper,  ellers  dør  de  af  sult. Græshoppemaverne skal indeholde mindst 30 papirlapper for, at de ikke dør af sult (hold papirerne adskilt).


MERE AT SNAKKE OM:
Græshoppernes maveindhold: De farvede  papirstykker repræsenterer  græshoppemad med sprøjtegift på. Græshopper må  kun  have  25%  farvede  papirstykker, hvis de skal overleve. Gulspurve kan tåle, at 50% af indholdet i de stjålne maver (poser) er  forgiftet/farvet,  inden de  dør. Spurvehøgene kan godt overleve giften, men er 50% af deres græshoppemaver forgiftet, så kan de ikke få unger.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Ca. 300 hvide stykker og 100 farvede stykker, poser til græshopper, ur til tidtagning.

Enheder

Deltagere

Min. 10

Max. 20