Færdighedsmærker

Én tro

Én tro

Formål

Spejderne får viden om og erfaring med den kristne tro, så de selv kan tage stilling til den åndelige dimension i spejderarbejdet.

Derfor gør vi det

Som medlemmer af KFUM-Spejderne, der er knyttet til folkekirken, er det vigtigt at kende til kristendommen og finde sit eget ståsted i forhold til tro.

I kan vælge at følge aktivitetsforslagene nedenfor, eller I kan vælge andre aktiviteter, der også opfylder mærkets formål.

Aktivitetsforslag

  1. Undersøg, hvordan Bibelen er bygget op, og hvad forskellen er på de enkelte dele.
  2. Lær trosbekendelsen og find ud af, hvad de enkelte dele betyder.
  3. Find kristne symboler i hverdagen, fx i film, reklamer eller musikvideoer. Hvad betyder symbolerne?
  4. Næstekærlighed er et centralt begreb i kristendommen. Find eksempler på næstekærlighed i hverdagen og prøv at efterleve det i praksis.
  5. Find ud af, hvilke elementer en gudstjeneste er opbygget af, deltag i en højmesse og diskuter bagefter dagens tekst og gudstjenestens form, gerne sammen med præsten.
  6. Undersøg, hvordan kirkeåret er opbygget, og hvad det betyder for gudstjenesten og for vores hverdag.
  7. Læs de ti bud og diskuter, hvilken betydning de har i vores hverdag.
  8. Lær at holde en andagt
shop
Menu