Foto: Andreas Thørring Bastrup

Vores kristne ståsted

Fælles for alle spejdere i hele verden er, at det åndelige er noget, vi arbejder med. Det gør vi, fordi spejderbevægelsen tror på, at vi alle har et åndeligt aspekt, som er lige så vigtigt at udvikle som fx det fysiske.

KFUM-Spejderne er en folkekirkelig organisation, hvorfor vores lokale grupper ofte har et samarbejde med den lokale folkekirke, fx. omkring børne- og ungdomsgudstjenester.

Vores kristne ståsted kommer til udtryk i den måde, vi er sammen på, i de aktiviteter vi laver og i den forkyndelse spejderne møder. Vi vil gerne sætte rammer for at børn og unge møder kristendommen som en resurse i deres liv og at de bliver i stand til at reflektere over egen tro.

Der kan være store lokale forskelle på, hvordan den enkelte gruppe arbejder med kristendom og forkyndelse. De fleste spejdere vil gennem deres spejdertid møde det i blandt andet aktivitet, andagt og gudstjeneste, og mange spejdermøder slutter med Fadervor og Spejderbønnen, som er en afslutningssang.

Hos KFUM-Spejderne vil vi også gerne skabe rum for de store tanker og de svære spørgsmål i livet. Vi vil turde tale om tro. Kristendommen giver os nogle bud på svar, men det er op til den enkelte spejder at tage dem til sig eller ej, ligesom vi heller ikke kræver, at man som spejder skal være medlem af den danske folkekirke eller en bestemt trosretning.

Hvordan gør de i min gruppe?

KFUM-Spejdernes grupper er forskellige, og grupperne praktiserer det åndelige aspekt på mange forskellige måder. Er du nysgerrig på, hvordan din lokale gruppe arbejder med vores kristne ståsted, så kontakt dem og hør lidt mere om, hvad de laver, og hvordan de gør det.

Download Tanketid

Tanketid er et KFUM-Spejdernes nyeste forkyndelsesmateriale. Materialet er sendt ud til grupperne, men kan også  downloades.

Værdier på spil

Skab samtale om vores værdier - både de kristne og de mere almen-spejderlige - med dialogkortene Værdier på spil. Kortene er udsendt med korpsposten, efteråret 2020, men kan også hentes her.

Aktivitetshæfter

Download her to inspirationshæfter som indeholder en pilgrimsfærd med afsæt i Luther og Reformationen og aktiviteter om tro, natur og forvalterskab. Materialet er lavet i samarbejde med Grøn Kirke.