Hør mere om Future Leaders

Future Leaders er for alle. I højre side kan du læse om partnerskabets resultater, lære at lave tunesisk mad eller prøve nogle af arbejdsprogrammerne udarbejdet gennem partnerskabet.

Vidste du, at vi både afholder oplæg ude i gruppen, på spejdercentret og i distriktet? Vi kommer også helt vildt gerne med input til, hvordan I kan arbejde med Future Leaders i gruppen, på ungdomskurserne eller på distriktets arrangementer såsom distriktsturneringer.

Måske har du også en anden idé eller et spørgsmål?

Uanset hvad, så kan du skrive til pda@tunisiadenmark.com, hvor Julie og Tobias sidder klar til at hjælpe dig.

Om Future Leaders

Future Leaders er KFUM-Spejdernes partnerskab, som vi laver sammen med de tunesiske spejdere fra Les Scouts Tunisiens. Partnerskabet har været igang siden 2007 og har tidligere heddet Future Leaders of Tunisia og Future Leaders of the World. Særligt for denne fase er, at der er fokus på anti-radikalisering gennem inklusion i spejderfællesskabet.

Formålet med partnerskabet er at lave spejderarbejde, der rækker ud over landenes grænser. Gennem spejderarbejdet skaber vi fællesskaber og oplevelser på tværs af kulturer og samarbejder for at forme de samfund, vi er en del af.

Future Leaders løber indtil udgangen af 2021, og er finansieret af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, Messengers of Peace og Eric Frank Trust. Vi arbejder desuden sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd og deres Dialogambassadørprogram, igennem dialogaktiviteter og andre initiativer, som bidrager til opbygning af fredskultur i Egypten, Jordan, Tunesien og Danmark.

Unge som medborgere

Projektet rykker verden med vilje, når vi sætter fokus på medborgerskab, ytringsfrihed, demokrati og ungeinddragelse. Det gør vi ved, at danske og tunesiske spejdere sammen udvikler og afholder aktiviteter såsom træningssessioner i socialt entreprenørskab og lederskab samt seminarer om social opmærksomhed, fortalervirksomhed, strategiudvikling og ledelse i spejdergrupper. Derudover afholdes der en række store events og fora med fokus på medborgerskab, dialog, fortalervirksomhed og ungeinddragelse i både Danmark og Tunesien.

Desuden gøres der en målrettet indsats for at tilbyde unge på kanten en plads i det stærke spejderfællesskab og give dem en følelse af kontrol over eget liv. På den måde handler projektet også om at modarbejde radikalisering.

Aktiviteter i fire komponenter

Aktiviteterne i projektet er fordelt på fire projektkomponenter:

I komponenten ”Socialt Entreprenørskab” uddanner vi unge i projektledelse, entreprenørskab og social opmærksomhed gennem træningssessioner og seminarer. Her får de mulighed for at bruge deres nyvundne kompetencer ved at udvikle egene lokale projekter, der støttes gennem projektpuljer, de kan søge.

I komponenten ”Civilsamfundsplatforme” uddannes tunesiske spejdere i organisationsudvikling, så de bliver i stand til at støtte udviklingen af eksisterende spejdergrupper og etableringen af nye, særligt i marginaliserede områder. Samtidig skal vi udvikle og starte familiespejderkonceptet i Les Scouts Tunisiens, blandt andet med inspiration fra danske erfaringer. Både gruppeledere og familiespejderkoordinatorer får mulighed for at udvikle deres kompetencer på konferencer og seminarer.

I komponenten ”Demokratiske Forandringsagenter” inviterer vi unge, der er spejdere eller aktive i andre ungdomsorganisationer til at deltage i vores ”Young Voices Forums”. Her lærer de om deres rettigheder, og hvordan de kan holde beslutningstagere ansvarlige. Samtidig får de mulighed for at udvikle kampagner, som skal sprede deres viden.

I den sidste komponent ”Fortalervirksomhedsaktiviteter i Danmark” afholdes der aktiviteter i Danmark, hvor den viden, der skabes i arbejdet i Tunesien, udbredes til KFUM-Spejderne i Danmark, andre ungdomsorganisationer og resten af det danske samfund.

Resultater på flere niveauer

Projektets resultater vil komme til udtryk på flere niveauer:

individuelt plan vil unge erhverve sig færdigheder og kompetencer som aktive borgere og sociale entreprenører, som de kan tage i brug i udviklingen af egne projekter.

organisationsplan skal Les Scouts Tunisiens være en velstruktureret og attraktiv platform med gode tilbud til børn, unge og familier, hvor de kan bruge deres færdigheder samt erhverve sig nye.

samfundsplan skal KFUM-Spejderne i Danmark og Les Scouts Tunisiens være frontløbere i forhold til at gøre unge opmærksomme på deres ret til at deltage i beslutningsprocesser og gøre dem i stand til at påvirke samfundet omkring sig.

2020 i tal

 • 2 lokale Young Voice Forums med hhv. 73 deltagere og 11 – 88 i alt og 1 National Young Voice Forum, som var et online event, med 300 deltagere
 • COVID-19 initiativer over hele Tunesien, hvor Future Leaders frivillige har været inddraget i COVID-19 håndtering
 • 20 nye VOD (frivillige organisationsudviklings konsulenter) er bleve trænet i Tunesien
 • 44 nye spejdergrupper i Tunesien
 • 24 artikler i Danmark er skrevet til diverse medier
 • 207 personer er der blevet holdt oplæg for i Danmark

2019 i tal

 • 113 personer har været med som deltagere på Project Management Training.
 • 89 unge har deltaget i det nationale Young Voices Forum. 273 unge har deltaget i tre forskellige lokale Young Voices Forum.
 • Der er bevilget penge til 24 small-scale projects i 2019 (både i Tunesien og i Danmark).
 • 35 voksne spejdere er blevet uddannet (og har "bestået") som Volunteer Organizational Developers (dvs. frivillige konsulenter, som skal støtte spejdergrupper landet over i at blive endnu stærkere og mere robuste).
 • 30 danske forandringsagenter er blevet en del af projektet og har deltaget i aktiviteter og videreformidlet projektets budskab og læring til andre
 • Omtrent 3500 mennesker deltog i Citizenship Day, et heldags spejderevent i Tunis.
 • Med aktiviteter i Danmark har man berørt omkring 2700 mennesker i form af oplæg og workshops

2018 i tal

 • 56 personer har været med som deltagere på Project Management Training.
 • 67 unge har deltaget i det nationale Young Voices Forum. De unge deltagere fra dette forum arrangerede efterfølgende kampagnen Ctrl_Alt_Delete, hvor de advokerede for en mere velovervejet brug af telefoner og internet blandt unge. Kampagnen nåede ud til mere end 3000 mennesker (børn, unge og deres forældre).
 • 81 unge har deltaget i tre forskellige lokale Young Voices Forum.
 • Der er bevilget penge til seks small-scale projects i 2018 (tre i Tunesien og tre i Danmark).
 • 39 voksne spejdere er blevet uddannet (og har "bestået") som Volunteer Organizational Developers (dvs. frivillige konsulenter, som skal støtte spejdergrupper landet over i at blive endnu stærkere og mere robuste).
 • 14 danske forandringsagenter er blevet en del af projektet og har deltaget i aktiviteter og videreformidlet projektets budskab og læring til andre.
 • Omtrent 3400 mennesker deltog i Citizenship Day, et heldags spejderevent i Tunis.
 • Med aktivititeter i Danmark har man berørt omkring 950 mennesker i form af oplæg og workshops, fx gennem Roland-kurser, Ungdommens Folkemøde i 2018 og oplæg i spejdergrupper, distrikter og på KFUM-Spejdernes landsmøde 2018.

Amal har deltaget i Future Leaders - nu er hun ungerådgiver for verdensspejderbevægelsens hovedbestyrelse

Amine fik redskaberne til at gøre gruppen til et lokalt kraftcenter

Carl blev hædret hos FN i New York, for sin indsats i Future Leaders

Hør Tobias tale om værdien af internationale udviklingsprojekter

I 2021 er der blevet lavet en rapport, som samler læringerne fra at Future Leaders startede i 2007 og indtil nu. Læs den her.

Bliv klædt på til at sætte ord på spejderbevægelsens rolle i verden

Kunne du tænke dig at blive bedre, til at sætte ord på spejderbevægelsens rolle i verden? Vi holder gerne kursus for din gruppe, dit distrikt eller dit spejdercenter lige når det passer jer.

Se mere om kurset her.

Læs med på rejsebloggen

Celine Jadg og Maria Kondrup har boet i Tunesien, hvor de arbejdede som Ungdomsledere for de tunesiske spejdere. Læs med på deres rejseblog.

Blogger Badge sætter fokus på ytringsfrihed

Blogger Badge er et arbejdsprogram der sætter fokus på demokrati, ytringsfrihed og online sikkerhed - perfekt til JOTA JOTI. Find materialet til download her samt opdateringer her og skriv til pda@tunisiadenmark.com hvis du gerne vil have mærker og hæfter gratis tilsendt.

Lær om at bygge et samfund op

Hvad er det nu lige demokrati er? Hvilke andre måder kan man lede et land på? Prøv mærket Valget er dit og bliv klogere.

Mærket kan bestilles gratis hos 55 Nord.

Lær mere om Tunesien

Vil du lære mere om Tunesien, demokrati og medborgerskab kan du tage tunesienmærket.

Mærket kan bestilles gratis hos 55 Nord.

Bliv skarp til tunesisk madlavning

Kogebogen Tunesien på tungen er en kogebog med opskrifter på tunesisk bålmad, udviklet i samarbejde med Les Scouts Tunisiens. Du kan downloade kogebogen her.

Læs om partnerskabets resultater

Future Leaders of Tunisia

Her kan du læse nogen af de mange gode historier fra den første del af vores samarbejde med de tunesiske spejdere. 

pdf imageDownload
Future Leaders (English)
pdf imageDownload
Future Leaders of the World

Evaluering og gode historier fra anden del af partnerskabet.

pdf imageDownload
Future Leaders of the World (English)

English version

pdf imageDownload

Hør podcast om Future Leaders

Radio MENA

Vores venner fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram har lavet en helt episode i Radio MENA om Future Leaders. Du kan her høre Jakob og Carina fortælle om partnerskabet.

Som noget nyt arbejder Future Leaders sammen med DUF om Dialogambassadørene. Hør hvordan Dialogambassadørene arbejder med dialog mellem Danmark og Mellemøsten her.

Highfive Podcast

Vores Butik, 55 Nord, har interviewet Malene Møller, som har deltaget i en konference om Familiespejder i Tunesien. Hør om Malenes rejse her.

Om Les Scouts Tunisiens

Les Scouts Tunisiens er Tunesiens spejderbevægelse som har omkring 40.000 medlemmer.

Læs mere om Les Scouts Tunisiens her.

Om DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, er en interesseorganisation for mere end 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. DUF fungerer som sparringspartner for Future Leaders og spiller en central rolle i kvalitetssikringen af projektet.

Læs mere om DUF her.

Om DAPP

DAPP er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika, hvor målet er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder, særligt for unge og kvinder. Future Leaders er støttet af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram. Se mere her.