Ungdomsfora i Tunesien giver unge en stemme

Efter fem år med tunesiske ungdomsfora er rygsækken pakket, og vi siger på gensyn. Her er et overblik over, hvad ungdomsfora har betydet de seneste par år i partnerskabsprojektet Future Leaders.

Foto: Lukas Lundbye

Siden 2018 har omtrent 100 danske seniorspejdere deltaget på tunesiske ungdomsfora. Alle fora har haft et samfundsrelevant tema, som har været særligt relevant i Tunesien på det tidspunkt, de forskellige fora har været afholdt. Temaerne har spændt fra bedre sikkerhed på internettet til opmærksomhed på klimaforandringer til kampen mod børnearbejde i Tunesien. Mange af disse emner er vigtige punkter på dagsordenen i denne tid i Tunesien. Det er ikke alle af temaerne, som vi kan genkende i samme grad hjemme i Danmark, men gensidig kulturforståelse og læringen er vigtig i disse situationer. Carl Oehlenschläger, der er delprojektleder for Democratic Change Agents i Future Leaders, fortæller:

Vi tager mange ting med hjem fra Tunesien, men for mig personligt er det vigtigste, vi har fået ud af Future Leaders, en kulturforståelse af andre og os selv og især et blik for, hvor meget vi kan, når vi tør lære af hinanden.

Carl Oehlenschläger, delprojektleder for Democratic Change Agents i Future Leaders.

To slags ungdomsfora i Tunesien

Generelt afholder de tunesiske spejdere to forskellige slags ungdomsfora. Et ’Local Young Voices Forum’ og et ’National Young Voices Forum’. Disse to arrangementer minder ikke om noget, vi har herhjemme, men kan allerbedst sammenlignes med en blanding af Linien ud og Roland 2. Den første slags, også kaldet ”locals”, er for 15-18-årige unge og har omkring 30-50 deltagere. Der har været to locals om året, og de foregår ofte samtidig i hver deres by. De lokale fora har været spændende at deltage i for danske teenagere, fordi de har fået en forståelse af det lokale spejderarbejde, der bliver lavet, og hvilke udfordringer de møder i deres hverdag. Det er ved disse fora, vi har oplevet handlekraften hos de tunesiske spejdere. Blandt andet kan foraene indeholde stærke debatter med lokalpolitikere og personlige historier om, hvorfor der skal skabes forandringer for den unge generation.

’National Young Voices Forum’ også kendt som ”nationals” er for en lidt ældre aldersgruppe og kan have omkring det dobbelte deltagerantal som de lokale fora. Nationale fora varer 4-5 dage og finder sted en gang om året. Det minder lidt om en blanding af Linien ud og ULK. Disse nationale fora har vist os, hvor stærk en organisation spejderne er på landsplan i Tunesien. Her bliver unge spejder klædt på til at debattere om samfundsrelevante emner med politikere, journalister, folk fra andre NGO’er og andre relevante personer. 

Les Scouts Tunisiens samler på tværs

Når vi har deltaget på disse fora, har vi lært, hvor vigtig spejderorganisation Les Scouts Tunisiens er i landet, og hvor stor respekt den har blandt den almene befolkning. Spejdernes synlighed har vi også oplevet gennem eventet Youth Festival, som finder sted hvert år. Youth Festival samler en lang række NGO’er til en stor markedsdag på hovedgaden i Tunis med workshops, lege, quizzer, dans og musik. Her kan man møde spejdere, breakdancers, billedkunstnere og nødhjælpsorganisationer, og det er især herigennem, de tunesiske spejderes offentlige synlighed og samfundsrolle bliver tydelig. Denne synlighed og samlende rolle i civilsamfundet kan vi i høj grad lade os inspirere af herhjemme.

Vi kan nu kigge tilbage på de sidste fem år, hvor vi har vi afholdt 14 forskellige Young Voices Forum, har haft over 100 danske deltagere og stabsmedlemmer i Tunesien og har uddannet 1.400 deltagere gennem fora – og har yderligere haft over 13.000 som deltagere på Youth Festivals. Over halvdelen af deltagerene for Youth Forums har været involveret i at skabe kampagner målrettet andre unge i tunesien, hvoraf disse har ramt mere end 25.000 unge tunesere. 

Derudover har danske teenagere lært at danse til tunesisk pop og fundet ud af, at man ikke behøver at tale det samme sprog for at forstå hinanden. Vi har delt tanker og frustrationer om det at være ung i forskellige kulturer og blevet rigtig gode til at bruge Google Translate og tegninger til at beskrive, hvad man vil sige. Vi har skabt utallige venskaber på tværs af landegrænser og aldrig sagt farvel, men altid på gensyn.

Vi har nået en masse de seneste fem år, og vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer for vores forbindelse med Les Scouts Tunisiens.

, ,

Læs også

Menu