Partnerskaber

Foto: Johan Stauner Bill

Skal vi samarbejde?

KFUM-Spejdernes vision er at rykke verden – med vilje.
Jo flere vi er om det, jo større en forskel kan vi gøre og desto større aftryk, kan vi efterlade.

KFUM-Spejderne samarbejder med en række andre organisationer og virksomheder om at rykke verden. Vi er stolte af og glade for vores samarbejdspartnere. Sammen gør vi en forskel.

Vi inviterer dog gerne flere med ind i vores arbejde for at skabe en bedre verden. I kan være en organisation, virksomhed, forening eller kommune. Vi kan være KFUM-Spejderne lokalt, nationalt eller internationalt.

Et samarbejde eller partnerskab med os giver adgang til børn, unge og ledere som med begejstring skaber en bedre verden.

Ønsker du et samarbejde med os, kan du kontakte os på info@kfumspejderne.dk

Foto: Jacob Fredegaard Hansen

Gode grunde til at samarbejde

Gode grunde til at samarbejde

KFUM-Spejderne puster løbende liv i store og små projekter, der alle har til formål at rykke verden – med vilje. Projekterne bliver gennemført sammen med forskellige eksterne samarbejdspartnere, og det er der gode grunde til. 

Sammen når vi længere ud

Når vi starter et nyt projekt op med en eller flere eksterne samarbejdspartnere, får både vi og vores partnere fordelen af at nå ud til flere mennesker, end hvis det var et soloprojekt. Det gør vi, fordi projektet nu kommer ud til flere organisationers målgrupper i stedet for kun vores egen. På den måde bliver organisationernes værdier udbredt til en større gruppe, og et samarbejde er dermed en langsigtet investering for alle. 

Vi lærer nyt i fællesskab

Endnu en fordel er, at vi kan udveksle erfaringer med hinanden på tværs af organisationerne. Det giver os ny viden og nye kompetencer, som vi kan bruge i vores arbejde og i fremtidige partnerskaber. Vi løfter i flok og giver dermed projektet større værdi for alle. I spejderverdenen siger vi sommetider, at 1+1 bliver 3. Med det mener vi, at når man står sammen om noget, kan man opnå endnu bedre resultater. 

Fælles værdigrundlag

Når vi starter et projekt med en samarbejdspartner, handler det ikke om penge. Det handler i høj grad om at finde organisationer eller virksomheder med de samme værdier som KFUM-Spejderne. For at få et succesfuldt projekt, er det vigtigt at forventningsafstemme og udveksle erfaring. De processer bliver kun gjort nemmere, hvis man starter med et fælles værdigrundlag. Derfor er det en kernefaktor, når det handler om at starte nye samarbejder. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om muligheden for et samarbejde med KFUM-Spejderne, er du velkommen til at kontakte os på info@kfumspejderne.dk

Partnerskab med Nepal Scouts

KFUM-Spejderne har indgået et partnerskab med Nepal Scouts.

Partnerskabet bygger på fælles værdier og spejdermetoden og sigter mod at skabe muligheder for alle medlemmer i begge organisationer. Det første fælles projekt er et Youth Forum i Nepal, som foregår hen over nytår 2023/2024.

Partnerskabet er foreløbigt planlagt til at vare indtil udgangen af 2027, så der er rigelig tid til at udforske og udvikle det!

Vil du være med?

Kontakt projektansvarlig Karin Grüttner på gryttner@gmail.com eller på +45 72 68 48 48.

Donation til fremtidens spejderhytter

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Projektet udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem Fonden, Spejderne og FDF.

Projekt Outsider

Projekt Outsider er KFUM-Spejdernes samarbejde med Sammenslutning for Unge Med Handicap (SUMH), hvor unge på bosteder og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser matches med lokale spejdergrupper. Her inviteres de unge med ind i spejdergruppen og bliver en del af spejderfællesskabet – enten som særskilt enhed eller integreres i eksisterende enheder. Gennem oplevelser og fællesskaber i naturen er målet at øge mental, fysisk og social sundhed hos unge med handicap, der er tilknyttet socialpædagogiske tilbud. Projektet er støttet af Friluftsrådet og Kulturministeriet.

Som deltagende spejdergruppe får I:

● Nye medlemmer og frivillige
● Mulighed for at udvikle aktiviteter målrettet unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme
● Mulighed for at arbejde med trivsel og inklusion
● Kompetenceudvikling og uddannelse af frivillige ledere i spejdergruppen
● Økonomisk tilskud til spejdergruppen

Interesseret?

Har jeres gruppe også lyst til at være med eller vil I høre mere, så kontakt udviklingskonsulent Christina Gottlieb Holm på e-mail: christinagottlieb@kfumspejderne.dk eller tlf.: 23 45 06 02

Future Leaders

Future Leaders er KFUM-Spejdernes partnerskab, som vi laver sammen med de tunesiske spejdere fra Les Scouts Tunisiens. Partnerskabet har været i gang siden 2007 og har tidligere heddet Future Leaders of Tunisia og Future Leaders of the World. Særligt for denne fase er, at der er fokus på anti-radikalisering gennem inklusion i spejderfællesskabet.

Formålet med partnerskabet er at lave spejderarbejde, der rækker ud over landenes grænser. Gennem spejderarbejdet skaber vi fællesskaber og oplevelser på tværs af kulturer og samarbejder for at forme de samfund, vi er en del af.

Spejderhjælpen

Spejderhjælpen er Spejdernes nødhjælpsfond, der hvert år samler penge ind til et u-landsprojekt.

Fonden hedder Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn. Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn i hele verden. Fondens midler tilvejebringes ved en årlig Spejderhjælpsuge, hvor spejderne mod betaling tilbyder en arbejdsindsats, der ubeskåret går til fonden. Spejderhjælpsugen er hvert år den sidste hele uge i september. 

Spejderhjælpen er en stor hjælp til spejdergrupperne for at realisere ‘Duty to others’ konceptet.

Spejderhælpen
Menu