Som spejder er du en del af en lokal gruppe. Grupperne er samlet i distrikter, som blandt andet laver arrangementer for alle grupper i et område. Du kan læse mere om grupper og distrikter i menuen til højre på siden.  

KFUM-Spejdernes øverste myndighed er landsmødet. Landsmødet bliver afholdt hvert andet år, og her stemmer de delegerede fra landets grupper og distrikter blandt andet om ændringer i korpsets vedtægter.
Det er også landsmødet, som vælger den hovedbestyrelse, der skal sætte retningen for KFUM-Spejderne og træffe beslutninger frem til det næste landsmøde. Hovedbestyrelsen sammensætter en række styregrupper, som hjælper med det arbejde. 

Til at støtte det hele, har KFUM-Spejderne en række ansatte. Dem kan du også læse mere om i menuen til højre. 

Samtidig har KFUM-Spejderne en række spændende medier, som fortæller om, hvad der rører sig blandt spejdere. De er skrevet af spejdere, og du kan læse mere om dem alle nedenfor. 

Her samarbejder vi med andre organisationer

Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er service- og interesseorganisation for 72 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne.

Spejderne
Spejderne er en paraplyorganisation, der repræsenterer de fem danske spejderkorps. Spejderne har gang i mange fælles projekter: Arrangerer Nordens største spejderlejr, taler ungdommens sag på Folkemødet, udviklet egen app og meget mere. Spejderne har aktiviteter for børn, unge og voksne, som udfordrer og udvikler. 

Friluftsrådet
Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger. Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv, men derudover kan de have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.