Future Leaders samarbejde

Future Leaders

Foto: Lukas Bozek Lundbye

Future Leaders er KFUM-Spejdernes partnerskab, som vi laver sammen med de tunesiske spejdere fra Les Scouts Tunisiens. Partnerskabet har været igang siden 2007 og har tidligere heddet Future Leaders of Tunisia og Future Leaders of the World. Særligt for denne fase er, at der er fokus på anti-radikalisering gennem inklusion i spejderfællesskabet.

Om Future Leaders

Formålet med partnerskabet er at lave spejderarbejde, der rækker ud over landenes grænser. Gennem spejderarbejdet skaber vi fællesskaber og oplevelser på tværs af kulturer og samarbejder for at forme de samfund, vi er en del af.

Future Leaders er finansieret af Udenrigsministeriets Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram, Messengers of Peace og Eric Frank Trust. Vi arbejder desuden sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd og deres Dialogambassadørprogram, igennem dialogaktiviteter og andre initiativer, som bidrager til opbygning af fredskultur i Egypten, Jordan, Tunesien og Danmark.

Future Leaders
Foto: Lukas Bozek Lundbye
Foto: Lukas Bozek Lundbye

Unge som medborgere

Projektet rykker verden med vilje, når vi sætter fokus på medborgerskab, ytringsfrihed, demokrati og ungeinddragelse. Det gør vi ved, at danske og tunesiske spejdere sammen udvikler og afholder aktiviteter såsom træningssessioner i socialt entreprenørskab og lederskab samt seminarer om social opmærksomhed, fortalervirksomhed, strategiudvikling og ledelse i spejdergrupper. Derudover afholdes der en række store events og fora med fokus på medborgerskab, dialog, fortalervirksomhed og ungeinddragelse i både Danmark og Tunesien.

Desuden gøres der en målrettet indsats for at tilbyde unge på kanten en plads i det stærke spejderfællesskab og give dem en følelse af kontrol over eget liv. På den måde handler projektet også om at modarbejde radikalisering.

Patruljer

Aktiviteter i fire komponenter

Aktiviteterne i projektet er fordelt på fire projektkomponenter:

 • I komponenten ”Socialt Entreprenørskab” uddanner vi unge i projektledelse, entreprenørskab og social opmærksomhed gennem træningssessioner og seminarer. Her får de mulighed for at bruge deres nyvundne kompetencer ved at udvikle egene lokale projekter, der støttes gennem projektpuljer, de kan søge.
 • I komponenten  ”Civilsamfundsplatforme” uddannes tunesiske spejdere i organisationsudvikling, så de bliver i stand til at støtte udviklingen af eksisterende spejdergrupper og etableringen af nye, særligt i marginaliserede områder. Samtidig skal vi udvikle og starte familiespejderkonceptet i Les Scouts Tunisiens, blandt andet med inspiration fra danske erfaringer. Både gruppeledere og familiespejderkoordinatorer får mulighed for at udvikle deres kompetencer på konferencer og seminarer.
 • I komponenten ”Demokratiske Forandringsagenter” inviterer vi unge, der er spejdere eller aktive i andre ungdomsorganisationer til at deltage i vores ”Young Voices Forums”. Her lærer de om deres rettigheder, og hvordan de kan holde beslutningstagere ansvarlige. Samtidig får de mulighed for at udvikle kampagner, som skal sprede deres viden.
 • I den sidste komponent ”Fortalervirksomhedsaktiviteter i Danmark” afholdes der aktiviteter i Danmark, hvor den viden, der skabes i arbejdet i Tunesien, udbredes til KFUM-Spejderne i Danmark, andre ungdomsorganisationer og resten af det danske samfund.
Foto: Lukas Bozek Lundbye
Foto: Lukas Bozek Lundbye

Resultater på flere niveauer

Projektets resultater vil komme til udtryk på flere niveauer:

På individuelt plan vil unge erhverve sig færdigheder og kompetencer som aktive borgere og sociale entreprenører, som de kan tage i brug i udviklingen af egne projekter.

På organisationsplan skal Les Scouts Tunisiens være en velstruktureret og attraktiv platform med gode tilbud til børn, unge og familier, hvor de kan bruge deres færdigheder samt erhverve sig nye.

På samfundsplan skal KFUM-Spejderne i Danmark og Les Scouts Tunisiens være frontløbere i forhold til at gøre unge opmærksomme på deres ret til at deltage i beslutningsprocesser og gøre dem i stand til at påvirke samfundet omkring sig.

Youth Driving Change

I  2021 er der blevet lavet en rapport, som samler læringerne fra at Future Leaders startede i 2007 og indtil nu.

Amal har deltaget i Future Leaders – nu er hun ungerådgiver for verdensspejderbevægelsens hovedbestyrelse.

Amine fik redskaberne til at gøre gruppen til et lokalt kraftcenter.

Carl blev hædret hos FN i New York, for sin indsats i Future Leaders

Hør Tobias tale om værdien af internationale udviklingsprojekter

Tal og fakta

2020 i tal

Nøgletal for 2020

 • 2 lokale Young Voice Forums med hhv. 73 deltagere og 11 – 88 i alt og 1 National Young Voice Forum, som var et online event, med 300 deltagere.
 • COVID-19 initiativer over hele Tunesien, hvor Future Leaders frivillige har været inddraget i COVID-19 håndtering.
 • 20 nye VOD (frivillige organisationsudviklings konsulenter) er bleve trænet i Tunesien.
 • 44 nye spejdergrupper i Tunesien.
 • 24 artikler i Danmark er skrevet til diverse medier.
 • 207 personer er der blevet holdt oplæg for i Danmark.

2019 i tal

Nøgletal for 2019

 • 113 personer har været med som deltagere på Project Management Training.
 • 89 unge har deltaget i det nationale Young Voices Forum. 273 unge har deltaget i tre forskellige lokale Young Voices Forum.
 • Der er bevilget penge til 24 small-scale projects i 2019 (både i Tunesien og i Danmark).
 • 35 voksne spejdere er blevet uddannet (og har “bestået”) som Volunteer Organizational Developers (dvs. frivillige konsulenter, som skal støtte spejdergrupper landet over i at blive endnu stærkere og mere robuste).
 • 30 danske forandringsagenter er blevet en del af projektet og har deltaget i aktiviteter og videreformidlet projektets budskab og læring til andre.
 • Omtrent 3500 mennesker deltog i Citizenship Day, et heldags spejderevent i Tunis.
 • Med aktiviteter i Danmark har man berørt omkring 2700 mennesker i form af oplæg og workshops.

2018 i tal

Nøgletal for 2018

 • 56 personer har været med som deltagere på Project Management Training.
 • 67 unge har deltaget i det nationale Young Voices Forum. De unge deltagere fra dette forum arrangerede efterfølgende kampagnen Ctrl_Alt_Delete, hvor de advokerede for en mere velovervejet brug af telefoner og internet blandt unge. Kampagnen nåede ud til mere end 3000 mennesker (børn, unge og deres forældre).
 • 81 unge har deltaget i tre forskellige lokale Young Voices Forum.
 • Der er bevilget penge til seks small-scale projects i 2018 (tre i Tunesien og tre i Danmark).
 • 39 voksne spejdere er blevet uddannet (og har “bestået”) som Volunteer Organizational Developers (dvs. frivillige konsulenter, som skal støtte spejdergrupper landet over i at blive endnu stærkere og mere robuste).
 • 14 danske forandringsagenter er blevet en del af projektet og har deltaget i aktiviteter og videreformidlet projektets budskab og læring til andre.
 • Omtrent 3400 mennesker deltog i Citizenship Day, et heldags spejderevent i Tunis.
 • Med aktiviteter i Danmark har man berørt omkring 950 mennesker i form af oplæg og workshops, fx gennem Roland-kurser, Ungdommens Folkemøde i 2018 og oplæg i spejdergrupper, distrikter og på KFUM-Spejdernes landsmøde 2018.

Partnerskabets resultater (DA/EN)

Her kan du læse nogen af de mange gode historier fra den første del af vores samarbejde med de tunesiske spejdere

Evaluering af første del af partnerskabet (DA/EN)

Evaluering og gode historier fra anden del af partnerskabet

Andre relevante ting med tilknytning til projektet

Hør podcast om Future Leaders

Radio MENA

Vores venner fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram har lavet en helt episode i Radio MENA om Future Leaders. Du kan her høre Jakob og Carina fortælle om partnerskabet.

Som noget nyt arbejder Future Leaders sammen med DUF om Dialogambassadørene. Hør hvordan Dialogambassadørene arbejder med dialog mellem Danmark og Mellemøsten her.

Tunesien på tungen – opskriftsbog med tunesiske opskrifter

Opskrifter

Her kan du se og downloade vores opskriftsbog med lækre opskrifter fra Tunesien. Blandt opskrifterne er der alt fra lækker morgenmadsretter til friske salater – og der er også noget til den søde tand.

Samarbejdspartnere for Future Leaders

Om Les Scouts Tunisiens

Les Scouts Tunisiens er Tunesiens spejderbevægelse som har omkring 40.000 medlemmer.

Læs mere om Les Scouts Tunisiens her.

Om DUF

Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, er en interesseorganisation for mere end 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. DUF fungerer som sparringspartner for Future Leaders og spiller en central rolle i kvalitetssikringen af projektet.

Læs mere om DUF her.

Om DAPP

DAPP er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika, hvor målet er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder, særligt for unge og kvinder. Future Leaders er støttet af Dansk Arabisk Partnerskabsprogram. Se mere her.

Hør mere om Future Leaders

Future Leaders er for alle. I højre side kan du læse om partnerskabets resultater, lære at lave tunesisk mad eller prøve nogle af arbejdsprogrammerne udarbejdet gennem partnerskabet.

Vidste du, at vi både afholder oplæg ude i gruppen, på spejdercentret og i distriktet? Vi kommer også helt vildt gerne med input til, hvordan I kan arbejde med Future Leaders i gruppen, på ungdomskurserne eller på distriktets arrangementer såsom distriktsturneringer.

Måske har du også en anden idé eller et spørgsmål?

Uanset hvad, så kan du skrive til pda@tunisiadenmark.com, hvor Julie og Tobias sidder klar til at hjælpe dig

Menu