08-04-2018
Hvem er igangsætteren og hvem er afslutteren i patruljen?
Find ud af, om alle de nødvendige roller i teamet er besat.

Roller i teamet

I et godt team har medlemmerne forskellige roller. Den samme kan godt have flere roller, men det er vigtigt, at der både er nogen, der kan starte en proces, nogen der kan sætte arbejdet i gang og nogen, der er i stand til at få det afsluttet.

Ofte beskrives rollerne med korte "titler," som siger noget om, hvad rollen består i: 

 • Idemanden - tænker kreative tanker og ser muligheder
 • Opstarteren - sætter opgaver og processer i gang
 • Koordinatoren - kan beskrive processen og prioritere
 • Analysatoren - kan gennemskue flere sider af processen
 • Organisatoren - holder fast og sørger for, at processen skrider fremad
 • Kontaktskaberen - undersøger muligheder og skaber kontakter
 • Specialisten - har specialviden og tekniske færdigheder
 • Afslutteren - sørger for, at processen bliver gjort færdig
 • Formidleren - social og skaber et godt klima i teamet

Prøv gennem små opgaver at sætte fokus på rollerne i teamet og finde ud af, hvilke roller hver enkelt har.

Opgaverne kan fx være:

 • Et pioneringsprojekt
 • Lave bål og koge vand til te
 • Planlægge og købe ind til et måltid
 • Samle en legomodel hurtigst muligt
 • Sende morsemelding gennem flere led i en signalkæde
 • Finde og afprøve den hurtigste rute mellem to byer med tog eller bus

Diskuter bagefter, hvordan rollerne passer til jer - og hvilke fordele og ulemper der kan være ved, at man altid gør det, man er bedst til.

Hvad kan I gøre for at udvikle nogen til at udfylde de roller, der ikke findes i patruljen?

Materialer

Afhænger af øvelserne.

Enheder

Deltagere

Min. 6

Max. 30

Kompetencezoner