Aktivitet

Samarbejdsøvelse

Foto: Johny Kristensen

Formål:

Spejderarbejde er samarbejde.

Forudsætninger:

Samarbejdsøvelsen foregår på en græsplæne, eller et stort gulvareal Forberedelser Opsætning af banen og at dommeren har sat sig ind i reglerne, da han styrer legen. Banen kan laves med snor og pløkker eller malertape hvis den laves indendørs.

Metode:

Patruljen skal lære at samarbejde. De skal samarbejde ved primært at huske, hvor bomberne i den labyrint, som de skal igennem ligger, og overholde de simple regler der er opsat for legen, så de ikke misbruger hinandens tålmodighed ved at lave tekniske fejl i øvelsen og hele tiden starte forfra på opgaven. Patruljen kan forberedes mentalt ved at fortælle dem, at de skal lave en samarbejdsøvelse og at de skal bruge hinanden til at gennemføre opgaven så godt som muligt. Det lyder banalt, men det er en didaktisk god måde at motivere et patruljen til at arbejde bedre sammen på.

Samarbejdsøvelsen bør opfølges med spørgsmål som:

» Hvordan gik øvelsen.?

» Hvordan var rollefordelingen under øvelsen?

» Blev i alle involveret i løsningen af opgaven?

» Forstod i alle opgaven inden i gik i gang?

» Hvad fungerede godt for patruljen under øvelsen?

» Hvad kan I gøre bedre, næste gang i skal arbejde sammen?

» Evt. relevante spørgsmål vedrørende den konkrete løsning af opgaven?

» Er alle tilfreds med deres indsats under øvelsen?

Husk at der kun ønskes konstruktive svar. Patruljen skal blive bedre til at samarbejde. Det skal ikke ende i mudderkastning.

Beskrivelse:

Patruljerne skal finde igennem en labyrint uden at træde på de bomber, der er i labyrinten. Der laves en bane med form som et skakbræt. Banens størrelse afhænger af patruljernes størrelse og hvor svært man vil lave øvelsen (12×12 felter er en stor bane) Deltagerne kan ikke se hvor bomberne ligger i labyrinten. Det opdager de når de begiver sig ind i labyrinten. Patruljen bliver gjort opmærksom på bomberne af en dommer, når de træder på dem. Når der trædes på en bombe, starter patruljen forfra. Patruljen begynder i startområdet og må selv vælge hvilken rute de vil prøve at gå gennem labyrinten. De må ud fra erfaring finde frem til den rigtige rute.

Regler:

» Holdets deltagere må godt stå på flere felter i labyrinten på samme tid, så længe felterne er ved siden af hinanden.

» Holdet må kun bevæge sig fra et felt til andre felt hvor feltet er ved siden af et felt hvor en fra patruljen står på.

» Der er kun en fra patruljen der må bevæge sig af gangen. Vær opmærksom på, at der ikke må opstå et hul mellem deltagerne når de flytter sig.

» Patruljen må kun bevæge sig til højre/venstre eller frem/tilbage – ikke diagonalt. Deltagerne må ikke gå diagonalt mellem to felter selvom der står et patruljemedlem på det felt de går over på.

» Holdet må kun snakke sammen når de står på startfeltet. De må altså ikke snakke sammen når de prøver at komme gennem labyrinten. Der skal således aftales hvorledes opgaven skal løses inden de prøver og når de er sendt tilbage til start.

» Holdet må ikke tage notater om hvor bomberne ligger.

» Der kan godt være flere personer i et felt.

» Hver gang en regel overtrædes eller der trædes på en bombe sendes patruljen tilbage til start.

Dommeren har en oversigt over bomberne, og sender patruljen tilbage til start når de træder på en bombe. Hvis patruljen træder på en bombe bliver feltet hvor den ligger, ikke markeret på nogen måde. Patruljen skal selv huske på hvor den er. Bomben er stadig aktiv skulle patruljen komme til at træde på den igen.

Alternative regler:

For at gøre opgaven nemmere kan man markere et felt hvor patruljen skal starte deres vej fra gennem labyrinten. F.eks. e1 (feltet vises til patruljen, de skal ikke vide at dommeren har et koordinatsystem over banen). Man kan ligeledes aftale at man må gå i alle retninger, også diagnoalt. Så bliver opgaven nemmere da det giver flere ruter.

 

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Spejder
Tid
30 – 60 min
Deltagere
3
15
Udviklingsområder
Intellektuelt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu