Paletten

Fantasiens magi

Fantasiens magi

FormĂĄl

Spejderne lærer, hvordan spejderarbejdet kan udvikles kreativt ved at anvende tema- og iderammer, så kendte aktiviteter får en ny retning.

Alle opgaver kan blive sjove og udfordrende, hvis de på en kreativ måde sættes ind i en legende fantasiverden.

MĂĄl

  • Opleve hvordan en fantasiramme er med til at forme en aktivitet.
  • Kan lede en leg eller aktivitet og pĂĄ forhĂĄnd have tænkt over, hvordan man vil gribe det an.

Derfor gør vi det

Det er en del af spejderlivet at prøve noget nyt og bruge fantasien til det yderste, når der planlægges møder og ture. Fantasirammen skal tænkes ind i planlægningen, så programmet giver mening.

Når aktiviteter tænkes ind i en fantasiramme, kan der dukke overraskende ideer op, som er med til at gøre kendte opgaver nye og sjove, så patruljens medlemmer ikke blot gentager en kendt leg eller aktivitet.

Beskrivelse til spejderne

Nu kan vi finde ud af, hvad der er så magisk ved fantasi. Vi skal få idéer og bruge disse idéer til at lave aktiviteter. Vi skal forsøge at sætte en ny retning for kendte spejderaktiviteter ved brug af fantasirammer. Når vi er færdige med mærket, er vi blevet bedre til at tænke kreativt og lave sjove og udfordrende spejderaktiviteter.

Aktivitetsforslag

Mangler du ideer til, hvordan du arbejder med mærket, kan du finde aktivitetsbeskrivelser længere nede pĂĄ denne side.   

shop
UdviklingsomrĂĄder

Aktiviteter

Menu