Foto: Johny Kristensen
Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Senior
Lær og prøv forskelige brainstorm

Formål:

Spejderne skal finde frem til den måde, de helst vil arbejde med brainstorms på – sådan deres kreative proces bliver så optimal for dem, så muligt.

Metode:

Seniorerne får kort lov at afprøve 3 forskellige brainstormsmetoder, ved at lederen giver en kort introduktionen til først den ene, hvorefter de i 2 minutter prøver metoden. Gør det tilsvarende ved de to andre metoder.

Skriv løs

Metoden går ud på, at hver af deltagerne får en stak post-its, som de i et fastsat tidsrum skal skrive alt ned på, hvad der kommer ind i deres hoved. Det skal bare være et enkelt ord – ikke konkrete aktiviteter. I perioden må deltagerne ikke snakke sammen.

Gå rundt

Lederen for brainstormen har sat 5-6 forskellige emner op, deltagerne får en stak post-its i hånden, og skal gå rundt mellem emnerne og sætte deres idéer på sedlerne. Her må deltagerne gerne snakke sammen.

På omgang

Deltagerne sidder i en rundskreds, og har fået det emne de skal brainstorme ud fra. Turen går på skift rundt i cirklen, med uretsretning, til at komme med en idé. Det skal gå hurtigt, så de siger det, som falder dem først ind.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Post-its, Skriveredskaber og Papir

Enheder

Deltagere

Min. 3

Kompetencezoner