Løbet går ud på at købe og sælge guld og samtidig undgå at miste sit bånd og dermed blive fanget. Dem der har flest penge til sidst har vundet.

Der etableres 4 poster: En bank, et fængsel (kan evt. være samme sted) og to guldminer.

Der skal desuden være et antal fangere, ca. en pr patrulje + bankfolk og fængselsfolk.

Guldminer må gerne skjules lidt og markeres med flagermuslygter. Holdene skal købe deres guld ved guldminerne og sælge det i banken.

Fra starten får hver patrulje 200 kr. og et plasticbånd pr person. Plasticbåndet skal bæres synligt. Det er tilladt at hive båndene af de andre patruljer. Hvis man bliver fanget af fangerne uden bånd kommer man i fængsel. Der er en sikkerhedszone 5 meter omkring posterne hvor man ikke kan tages til fange og hvor man ikke må tage bånd fra de andre. Man må kun være i zonerne i det stykke tid det tager at købe/sælge

Priser:

Det koster 100 kr. at købe en pose guld i guldminen

En pose guld kan sælges for 200 kr. i banken

Et nyt bånd koster 100 kr. (købes i banken)

Stjålne bånd kan sælges for 100 kr. i banken

Det koster 400 kr. at købe en fange fri af fængslet

Lavet af
Bitten Eskerod Dige
Deltagere
10
50

Flere aktiviteter

Menu