Brainstorming

Kilde: http://spjdrpedia.dk/wiki/Brainstorming

Brainstorming (direkte: storme i hjernen) er en meget brugt måde at få nye ideer på. Der findes mange variationer, så det er bare om at prøve løs.

Historisk

Udtrykket blev populariseret af Alex Faickney Osborn i 1953 i bogen Applied Imagination. Osborn hævdede, at brainstorming var mere effektiv, end personer der arbejder alene, til at generere ideer.

Alex F. Osborn arbejdede i reklamebrancen og var frustreret over medarbejdernes manglende evne til at udvikle kreative ideer for annoncekampagner. Som svar begyndte han lave “gruppe-tænkning sessioner” og opdagede en betydelig forbedring i kvaliteten og kvantiteten af ​​ideer produceret af medarbejdere.

Osborn hævdede, at to principper bidragede til denne effekt. Disse er “udskudt dom” og “stræben efter kvantitet”. Det vil sige at man gik efter at få masser af ideer og så først senere bedømme deres kvalitet.

Grundprincipper

De 4 principper ved brainstorming har til hensigt at reducere de sociale hæmninger blandt gruppens medlemmer, stimulere idégenerering, og øge den samlede kreativitet i gruppen.

  • Fokus på kvantitet : Denne regel er til for at undgå at gruppen for hurtigt lukker sig om en bestemt ide. Antagelsen er, at jo større antallet af genererede ideer er, jo større er chancen for at producere en radikal og effektiv løsning.
  • Tilbageholdt kritik : I brainstorming bør kritik af idéerne sættes “på pause”. I stedet bør deltagerne fokusere på at udvide eller tilføje til ideerne. Ved at vente med kritikken er deltagerne mere tilbøjelige til at komme med usædvanlige ideer.
  • Velkom usædvanlige ideer : Usædvanlige ideer er en af de store fordele ved brainstorming. De kan genereres ved at se fra nye perspektiver og se bort fra tidligere antagelser. Disse nye “radikale” tanker kan pludselig vise sig at være bedre løsninger.
  • Kombiner og forbedre idéer : Gode ideer kan kombineres til at danne en enkelt bedre god idé, som foreslået af sloganet “1 + 1 = 3”.

Former for brainstorming

For alle brainstorming-teknikker gælder det at gruppen altid skal starte med at gøre sig målet klart – hvad er det vi vil have ud af denne brainstorming. Der kan være andre rammer, fx tiden. Vælg altid en facilitator der godt kan deltage, men har som fornemmeste mål at i når resultater indenfor de aftalte rammer.

Stille brainstorming

Tema-brainstorming

Opbyggende brainstorming

Klassisk brainstormning

Ved denne for handler det om at alle giver idéer fra sig. Bedst er det når det foregår vildt og med hævede stemmer, men dette gør til gengæld dokumentationsarbejdet sværere.

Grundregler: – Ingen kritik – Kvantitet-kvantitet – Jo vildere desto bedre – Byg videre på andres idéer – Alle deltageres bidrag er nyttige og unikke

Mind-maps

Mindmaps er særligt effektive hvis man har en masse delområder som man alle skal have afdækket/nedbrudt yderligere. Man starter også her med en problemstilling eller et emne, og udfra dette skrives så ord og sætninger som falder gruppen ind. Der bygges videre på disse ord/sætninger, og på denne måde opbygges et stort net at idéer udsprunget af det oprindelige udgangspunkt.

Post-its

Post-it lapper er et super planlægningsværktøj – faktisk uundværligt når man først er kommet i gang.

Man fastlægger emner for brainstorming og herefter tildeles alle deltagere et antal post-it lapper og tuscher. Nu skrives idéer ned i stilhed i en kort tid (én idé pr post-it lap), og herefter sættes de på en væg eller en tavle – gerne mens de læses op for at inspirere andre til nye lapper.

Herefter kan post-it lapperne ordnes efter kategori, udbygges, flyttes o.s.v.

Brainwriting

Dette er en skriftlig brainstorming, og foregår på følgende måde: – Hver deltager får udleveret en stak kartotekskort/post-it lapper – Man skriver én ide på hvert kort, og giver videre til sidemanden til højre. Man taler ikke undervejs. – Når du modtager et kort, har du tre muligheder:

1.Lad ideen på kortet inspirere dig til en ny idé, og skriv denne på et nyt kort. Begge kort gives videre til højre sidemand. 2. Du kan modificere ideen på kortet, skrive den modificerede idé på et nyt kort, og give begge kort videre til højre sidemand. 3. Hvis du ikke kan finde på nye ideer eller modifikationer, giver du blot kortet videre til sidemanden

– Man fortsætter indtil tiden er udløbet.

Deltagere
2
40
Udviklingsområder
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu