Spejderlov og intro til Verdensmålene

En stor del af vores spejderlove og løfter handler om, at vi som spejdere gerne vil være med til at skabe en bedre verden. Spejderne bliver med denne aktivitet bevidste om spejderlov og -løfte, og hvad de betyder for dem selv og patruljen. Herunder er et program hvor I kan arbejde med jeres spejderlov, og sætte den i kontekst af verdensmålene, både for at blive klar over, hvad Verdensmålene betyder, og som introduktion til et verdensmålsforløb.

Aktivitet

Start mødet ud som I plejer – fx gennem sang og lege.

Start med at spørge jeres spejdere, hvad de kan huske af spejderloven uden hjælpemidler. Lad dem fx skitsere på et stykke papir, hvad de kan huske fra spejderloven.

Videre i snakken om spejderlov kan I komme ind på, hvad spejderne finder som det vigtigste for dem selv, og hvad de som patrulje prioriterer som det vigtigste.

Tag herefter en snak om, hvorfor vi som spejdere har en spejderlov og et spejderløfte.

Få spejderne til at lave en visuel præsentation af jeres spejderlov og hav den med jer, når I aflægger spejderløftet.

Denne aktivitet kædes sammen med FNs Verdensmål ved, at vi som spejdere stræber efter at bygge en bedre verden og efterlade verden bedre end da vi fandt den. Verdensmålene giver os en retning, som vi kan arbejde efter for at være med til at gøre verden mere bæredygtig. Præsenter spejderne for verdensmålene og tag en snak om dem.

For at give spejderne mulighed for at få et overblik over de forskellige verdensmål, kan I lege forskellige lege, hvor de selv skal prøve at udtrykke dem. I kan f.eks. Lege Tegn og gæt eller Margretheskål

Når I har leget og kommet ind på verdensmålene i store træk, kan I spørge spejderne, om hvilke handlinger de kan forestille sig, at de selv at gøre, for at nå i mål med verdensmålene.

Lav herefter en kort præsentation af de aktiviteter I kunne tænke at arbejde med videre i forbindelse med verdensmålene.

Reflektion

I forbindelse med Skt. Georges dag kan lederen også spørge ind til, hvordan sagnet om Skt. Georg hænger sammen med spejderløftet, og med hvordan vi er spejdere i dag.

I kan også forholde jer til spejderprincipperne, og hvordan I ser en sammenhæng mellem dem, og at vi som spejdere arbejder med FNs verdensmål.

Ud fra Verdensmålene kan I snakke om, hvilke ting i verden jeres spejdere allerhelst vil være med til at opnå.

Deltagere
1
100
Udviklingsområder
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu