Paletten

Klodens vogter

Klodens vogter

Formål

Som spejdere værner vi om naturen. Vi har alle en andel i klimaforandringerne, som vil være af afgørende betydning for vores fælles fremtid. Tropspejderne skal forstå, hvad klimaforandringer har af indflydelse på klimaet, og de skal gøre en konkret indsats i hverdagen lokalt, nationalt eller globalt.

Mål

  • Være nysgerrig efter at opdage, hvordan rammer påvirker sammenhængen mellem proces og produkt.
  • Kan lede en leg eller aktivitet og på forhånd have tænkt over, hvordan man vil gribe det an.

Derfor gør vi det

Tropspejderne prøver at kortlægge lokale aspekter af klimaforandringer. Der lægges planer for, hvordan patruljen eller troppen kan yde sit bidrag til at mindske klimaforandringerne. Alle valg i hverdagen har betydning for klodens fremtidige klima, både ens egne og andres valg.

Beskrivelse til spejderne

Vi skal hjælpe til at værne om naturen. Vi skal finde ud af, hvordan vi bedst hjælper med til at begrænse klimapåvirkningerne. Vi skal finde ud af, hvad vi helt konkret skal lave. Vi må gerne tænke på både nye og allerede kendte tiltag. Når vi er lykkedes med vores tiltag, er vi klar til at få mærket.

Aktivitetsforslag

Mangler du ideer til, hvordan du arbejder med mærket, kan du finde aktivitetsbeskrivelser længere nede på denne side.   

shop
Udviklingsområder

Aktiviteter

Menu