Paletten

Pligten over for andre

Pligten over for andre

FormĂĄl

Som KFUM-Spejdere vil vi sammen rykke verden – med vilje. FormĂĄlet med mærket er, at roverne skal gøre gruppen til et kraftcenter til gavn for andre.

MĂĄl

  • Kan genkende forskellige grupper i samfundet, se deres behov og gøre noget for at hjælpe.
  • Kan synliggøre spejdernes virke i lokalsamfundet samt vise, hvad spejderarbejdet er.
  • Kan opleve etiske dilemmaer og kunne træffe etiske valg ud fra de rammer, man møder.

Derfor gør vi det

Pligten mod andre er en del af spejderideen. Altså det at man gør noget, der rækker ud over én selv. Gennem arbejdet med mærket involverer roverne sig i en problemstilling lokalt eller globalt og bidrager til, at gruppen udvikler sin rolle som et lokalt kraftcenter.

Der kan fx arbejdes med integration, nødhjælp, socialt udsatte, ligestilling eller ensomhed. Udgangspunktet er, at der skal handles ikke kun tales om problemstillingen.

Aktivitetsforslag

Mangler du ideer til, hvordan du arbejder med mærket, kan du finde aktivitetsbeskrivelser længere nede pĂĄ denne side.   

shop
UdviklingsomrĂĄder

Aktiviteter

Menu