Samarbejde med Nepal Scouts

Partnerskabet med Nepal Scouts bygger på fælles værdier og spejdermetoden og sigter mod at skabe muligheder for alle medlemmer i begge organisationer. Det første fælles projekt er et Youth Forum i Nepal, som foregår hen over nytår 2023/2024. Partnerskabet er foreløbigt planlagt til at vare indtil udgangen af 2027, så der er rigelig tid til at udforske og udvikle det!

Partnerskabsaftalen

Ungeinddragelse og indflydelse. Vi skal lære unge nepalesere at bruge deres stemme, og inspirere danske unge til i højere grad at bruge deres. 

Duty to Others, er det andet punkt i det internationale spejderløfte: “Duty to God, Duty to Others, Duty to Self”. Vi skal sætte fokus på vores bidrag til samfundet omkring os, og i høj grad blive inspireret af nepaleserne til, hvor vi kan bidrage i vores lokalsamfund på en meningsfuld måde.

Skabe forståelse og respekt mellem kulturelle grupperinger, klasser, aldre og andre skel i samfundet. Forholdene er meget forskellige i Danmark og Nepal, men problemstillingerne er lige væsentlige i begge vores samfund. 

Vækst i form af et mere diverst sæt af tilbud til underrepræsenterede grupper. Dette har især fokus på de minoritetsgrupper, som vi ikke er i kontakt med nu. Her er det håbet, at den kulturelle udveksling kan bidrage med idéer til, hvordan vi kan se på spejderarbejdet fra nye vinkler, for at gøre det mere inkluderende.

Helt ud i grupperne. Alle grupper skal have mulighed for at opleve en del af partnerskabet, om det så er igennem mærker, kurser, JOTA/JOTI eller noget helt fjerde.  

Udveksling mellem spejdercentre. Vi skal give frivillige på spejdercentrene i Danmark og Nepal mulighed for gensidige besøg og stabsudvekslinger med det formål at sparre om drift og inspirere hinanden.

Foto: Ole Thye Gram
Nepal Scouts
Foto: Mette Brock

Om Nepal Scouts

Nepal Scouts arbejder for at skabe et inkluderende spejderarbejde med plads og muligheder for alle unge uanset deres baggrund.

Nepal Scouts blev grundlagt i 1952 (blev medlem af WOSM i 1969) og har i dag 75.000 medlemmer – hovedsagligt børn og unge. De er fordelt i syv regioner over hele landet. De opererer med fire enheder: Cub Scouts (Ulve), Scouts (trop), Explorer Scouts (senior), og Rover Scouts (rover). Deres arbejde består af en blanding af klassiske spejderfærdigheder og friluftsliv, og så deres samfundstjeneste. Som en del af samfundstjenesten bidrager de til at løse opgaver ved religiøse festivaler, naturkatastrofer eller andre steder, hvor myndighederne har brug for hjælp. 

Partner i udvikling

I Nepal har vi fundet en partner, som er i rivende udvikling, og er fast besluttet på at skabe reel ungeinddragelse i et land, hvor unge helt frem til i dag stadig har meget lidt at sige i samfundet. Den positive udvikling vil vi rigtig gerne bidrage til. Samtidig har vi snakket med unge, nepalesiske spejdere, der brænder for at bidrage til deres samfund, og finde deres plads i et klassesystem i opbrud.

Det giver nogle rigtig interessante snakke og perspektiver på vores liv som spejdere og unge i Danmark, og det er de dialoger vi i høj grad vil bruge til at udvikle begge organisationers ungeinddragelse, men også unge spejderes selvforståelse som spejdere i samfundet. Både i Nepal og Danmark. Og det glæder vi os rigtig meget til at udfolde!

Nepal Scouts
Foto: Mette Bybjerg Brock
Fire spejdere med ryggen til, der kigger på et tempel i Nepal
Foto: Ole Thye Gram

Rejs til Nepal

Pjecen “Nice to know when visiting Nepal Scouts” er designet til at være en hjælp for dem, der overvejer at besøge vores partnerorganisation med deres gruppe eller klan. Den kan fungere som et element i overvejelserne om at arrangere en tur eller til den praktiske planlægning af en allerede besluttet tur. Den indeholder praktiske oplysninger såsom kontaktpersoner, gode tips til spisesteder og beskrivelser af kulturelle forskelle. Alt dette med det formål at gøre afviklingen af et potentielt besøg så konkret og gnidningsfri som muligt.

Lyt og lær mere om Nepal-partnerskabet i podcasten Spejderliv, hvor de fire spejdere Nikolai, Ida, Oscar og Ole besøger Nepal. I de tre afsnit i serien “Den højere mening”.

Mere om partnerskabet

I foråret 2023 besøgte en delegation fra KFUM-Spejderne spejderne i Nepal Scouts for at finde ud af, hvad vi havde tilfælles, og på hvilke områder vi kunne lære af hinanden. Det blev til en partnerskabsaftale med fem hovedområder, som vi er blevet enige om at arbejde sammen om over en periode fra sommeren 2023 til nytår 2027.

Vil du være med?

Kontakt de ansvarlige
Karin Grüttner på mail: gryttner@gmail.com / tlf.: +45 72 68 48 48 eller
Nikolai Kühl på mail: Nikolai.kuhl@kfumspejderne.dk / tlf.nr.: +45 51 41 24 26 eller
Ida Keller Skousen på mail: ida.skousen@kfumspejderne.dk / tlf.nr.: +45 2751 8239

Menu