Donation til fremtidens spejderhytter

Foto: Mathilde Pedersen

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 millioner kroner til et
kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet.
Projektet udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem Fonden, spejderne og FDF.

Foto: Fredrik Clement

Stor satsning for fremtidens spejderhytter

Rundt i landet står i omegnen af 2000 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

Projektet består af to større initiativer, dels skal der udvikles en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger, dels er der oprettet en pulje til bæredygtig renovering af udvalgte eksisterende hytter og kredshuse.

“Vi ved, at børn og unges oplevelser i naturen i fællesskab med andre skaber trivsel og mod. Vi ved også, at gode rammer for dette danner det bedste udgangspunkt for børnenes oplevelser. Den generøse donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond understøtter børnenes adgang til oplevelser i naturen, og det er med stor taknemmelighed, at vi går ind i dette stærke samarbejde. Der skal lyde en stor tak til fonden, som igennem hele processen har været yderst professionel, lyttende og nysgerrig på spejderbevægelsens værdier og udgangspunkt. Det lover godt for et stærkt partnerskab”

– Ole Buch Rahbek, generalsekretær i KFUM-Spejderne i Danmark

En bæredygtig og funktionel hytte

Vores hytter og kredshuse har en helt central funktion som mødested og base for ugentlige aktiviteter for børn, unge og frivillige. Der er stigende interesse for det aktive udendørsliv for børn og unge, og med projektet samarbejdes på tværs af spejderne og FDF om at udvikle en bæredygtig og funktionel hytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri.

Ambitionen er at skabe et bud på fremtidens hytter og kredshuse i mindre skala, hvor hovedformålet er at inspirere til at være aktiv i det fri. Derudover er ambitionen, at hytten skal være i en prisklasse, hvor flere mindre foreninger også kan være med, hvis de i de kommende år skal bygge nyt. 

Spejderne og FDF-foreninger som til dagligt benytter hytter og kredshuse i hele landet inviteres ind i processen, hvor der indsamles gode idéer og input til hvad fremtidens spejderhytter og kredshuse skal kunne. De mange input vil være udgangspunktet for en arkitektkonkurrence, hvor 3-5 tegnestuer tager udfordringen op og kommer med deres bud på fremtidens hytte. Håbet er, at der skabes en ny hytte, som er funktionel, bæredygtig og fremstår som et ikonisk byggeri i mindre skala.

Vinderforslaget vil efterfølgende blive produceret og uddelt til omkring 25 lokale foreninger, som bliver udvalgt på baggrund af ansøgninger til fonden. Den lokale forening, som modtager en hytte, skal bidrage med ressourcer i form af f.eks. økonomi, frivillige arbejdstimer, ejerskab og engagement, som beskrives nærmere i løbet af processen.

Foto: Jens Thybo
Foto: Henrik Barfoed Larsen

Renoveringspulje til bæredygtig renovering

Gennem renoveringspuljen kan lokale foreninger fra spejderne eller FDF søge støtte til renovering af hytter og kredshuse. Der kan søges midler til bæredygtig renovering, som forlænger deres levetid og samtidig forbedrer anvendelsesmulighederne. Ansøgere er lokale foreninger, som ejer en hytte eller et kredshus på enten egen eller kommunal grund.

Puljen administreres af Den A.P. Møllerske Støttefond, og ansøgninger sendes via et særligt ansøgningsskema, som er tilgængeligt fra Fondens hjemmeside fra 9. januar 2023. Der vil være to ansøgningsrunder til Fonden.

Første runde er fra 9. januar til søndag den 30. april 2023. Læs mere her. Ved ansøgningsbeløb over 100.000 kr. skal vedlægges nyere tilstandsrapport som dokumentation for, at renovering af hytten kan betale sig. Anden ansøgningsrunde er fra juni frem til september 2023.

Ofte stillede spørgsmål

Vedrørende renoveringspuljen:

 • Hvornår åbner renoveringspuljen?
  Puljen kan ansøges via dette ansøgningsskema fra den 9. januar og frem til søndag den 30. april 2023. Der vil desuden også være en anden ansøgningsrunde som løber fra juni og frem til september 2023.
 • Hvad skal ansøgningen indeholde?
  Ansøgningen skal indeholde en række oplysninger om den lokale forening og hytten/kredshuset. De konkrete oplysninger, som efterspørges ifm. ansøgningen vil fremgå på hjemmesiden og via ansøgningsskemaet.
 • Må Spejdercentre søge renoveringspuljen?
  Nej, puljen er forbeholdt lokale spejderhytter/kredshuse, som anvendes til ugentlige aktiviteter.
 • Kan renoveringspuljen søges til at bygge et nyt lokale til opbevaring?
  Der kan søges til bæredygtig renovering af spejderhytter/kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmuligheder, og der skal redegøres herfor i den konkrete ansøgning. Det vil i sidste ende være Fondens vurdering.
 • Vi mangler plads, kan vi søge til at udvide vores eksisterende hytte/kredshus?
  Nej, renoveringspuljen er til bæredygtig renovering og ikke til tilbygninger m.v.
 • Er solceller/nyt gulv/en tilbygning inden for puljen?
  Der kan søges til bæredygtig renovering af spejderhytter og kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmuligheder, og der skal redegøres herfor i den konkrete ansøgning. Det vil i sidste ende være Fondens vurdering.
 • Hvad hvis vi lejer vores hytte/kredshus hos xxx?
  Spejderhytten eller kredshuset skal være ejet af foreningen selv.
 • Hvad hvis vi bor i en kommunal hytte/kredshus, men har lejet den for en 20-årig periode og selv har vedligeholdet?
  Spejderhytten eller kredshuset skal være ejet af foreningen selv.
 • Der står noget om en Tilstandsrapport – hvilke krav er der til sådan en?
  Hvis der ansøges for over 100.000 kr. skal være vedlagt en Tilstandsrapport som bilag i ansøgningen. Denne skal være udarbejdet af en byggesagskyndig.

Ofte stillede spørgsmål bliver kontinuerlig opdateret på Spejdernes hjemmeside, som du kan læse her.

Ofte stillede spørgsmål vedrørende Fremtidens spejderhytte

 • Hvor stor er den nye hytte/kredshus, og hvad indeholder den?
  Det er ikke fastlagt, hvor stor den nye hytte bliver. Da hyttens størrelse er af betydning for prisen, er ambitionen at producere en mindre hytte, så det er muligt at levere flest mulige hytter til lokalforeninger.
 • Vil der være forskel på størrelse i forhold til antal medlemmer?
  Der produceres én hytte, som ikke varierer i størrelse.
 • Hvilken størrelse grupper har I som målgruppe?
  Det er ikke afgørende, hvor stor gruppen er. Det væsentlige er, om I kan se jer selv i en mindre hytte.
 • Hvor stor egenfinansiering vil der være i forhold til etablering af hytten/kredshuset?
  Der er en forventning om, at den lokale forening bidrager med nedrivning og bortskaffelse af en eventuel eksisterende hytte, rydning af grund for eventuel beplantning og træer samt sikrer at de nødvendige forsyningsforhold er til stede på grunden.
 • Gives der tilskud til eventuel byggemodning eller til etablering af for eksempel fjernvarme, kloak, eller kommunevand?
  Den lokale forening skal selv sørge for, at de nødvendige forsyningsforhold er til stede på grunden.
 • Hvor mange hytter/kredshuse forventer I der bliver uddelt?
  Forventningen er at uddele ca. 25 hytter.
 • Hvordan ser den geografiske spredning ud?
  Forventningen er, at der kan uddeles hytter rundt i hele landet.
 • Hvordan bliver der arbejdet med bæredygtighed i den nye hytte/kredshus?
  Der beskrives forventninger til arkitekternes arbejde med bæredygtighed, det kan fx være materialevalg, vedligehold og energikilder.
 • Hvilke krav er der i forhold til drift og vedligehold af hytterne/kredshusene?
  Målsætningen er en hytte med mindst mulig vedligehold og minimale driftsudgifter.
 • Hvem har rettighederne til hytten/kredshuset – kan man videreudvikle den, hvis man har andre behov?
  Det er endnu ikke afklaret.
 • Er der specifikke krav til den grund, man skal have for at komme i betragtning?
  Der skal kunne opnås en byggetilladelse. Grundens skal ryddes, og der skal være adgang til kloak, vand, varme og el i relevant omfang.
 • Hvordan ser I på forskellige behov – afhængigt af om man er en gruppe der ligger centralt i bymiljø kontra på en bar mark?
  Det er ambitionen, at hytten kan palceres både i bymiljø og på bar mark. Der involveres spejdere/FDF fra forskellige typer af grupper på tværs af landet.
 • Hvornår åbnes der for ansøgninger?
  Forventes efterår 2023.
 • Hvordan udvælges de 3-5 tegnestuer der skal tegne spejderhytten/kredshuset?
  De vil blive prækvalificeret på baggrund af en offentlig annoncering.
 • Kommunen ejer grunden, kan vi søge om en ny hytte/kredshus?
  Ja, der kan søges om en ny hytte, hvis der er en længerevarende brugsaftale på kommunal grund. Det skal oplyses, hvordan den gældende brugsaftale er.
 • Vi har allerede fået tegnet en ny hytte/kredshus, kan vi søge?
  Nej, der kan kun søges til renovering eller den nye hytte, som udvikles i projektet.
 • Vi har en fælles hytte med andre spejdere/FDF-kredse, kan vi søge?
  Ja, det er ikke noget problem, at der er flere grupper/kredse som bruger hytten – tværtimod. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af hytten.
 • Vi har en fælles hytte/kredshus med en anden organisation, kan vi søge?
  Ja, det er ikke noget problem, at der er flere brugere. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af hytten.

Ofte stillede spørgsmål bliver kontinuerlig opdateret på Spejdernes hjemmeside, som du kan læse her.

Mere information

Spejderne og FDF vil løbende informere på sociale medier m.v. om projektets udvikling og ansøgningsfrister. Send en mail til sofie.sjoblom@spejderne.dk eller ring på eller tlf: 2222 9429, hvis du vil holdes opdateret om frister og yderligere information om renoveringspuljen eller initiativet til en ny bæredygtig spejderhytte.

Samarbejdspartnere

Initiativerne er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og inkluderer foreningen Spejderne og deres fem medlemskorps: Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Frivilligt- Dreng og Pige-Forbund, FDF.

Denne side blev senest opdateret 9. januar 2023.

Foto: Lukas Bozek Lundbye
Menu