Om KFUM-Spejderne

Foto: Frederik Kehlet

Vi arbejder med at skabe hele mennesker…

Vi arbejder med at skabe hele mennesker gennem naturen. KFUM-Spejderne er et spejderkorps med omkring 27.000 medlemmer i hele Danmark. De fleste er børn og unge, og en mindre del er voksneledere. 

Vores spejderarbejde er primært rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.

Vi er en frivillig ledet organisation med over 400 lokale grupper, der er fordelt i hele landet og hver uge giver gode oplevelser og udvikler børn og unge til hele mennesker.

Pernille Bille Tvedt
Foto: Pernille Bille Tvedt

Vores vision

Sammen rykker vi verden – med vilje

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge. Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

Om visionen

KFUM-Spejdernes vision blev vedtaget på landsmødet i maj 2014, og den tegner organisationens retning frem mod 2024.  Visionen bygger på KFUM-Spejdernes formål og de grundlæggende spejderværdier. Mere end 200 KFUM-Spejdere i hele Danmark bidrog aktivt til udviklingen af visionen.

Vores formål

KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Vores formål bæres af nedenstående principper fra verdensspejderbevægelsen, som alle medlemmer er en del af:

Pligten mod Gud

Tilslutning til åndelige principper, loyalitet mod den religion, som udtrykker dem og accept af andre pligter, der hænger sammen med de åndelige principper.

Pligten mod andre

Loyalitet mod ens land og i harmoni med det at fremme lokal, national og international fred, forståelse og samarbejde. Deltagelse i samfundets udvikling med anerkendelse af og respekt for sine medmenneskers værdighed og for naturen.

Pligten mod sig selv

Ansvar for ens egen udvikling.

En dreng sidder i græsset med andre børn omgivet af telte.

KFUM-Spejdernes strategi

I KFUM-Spejderne vil vi nå vores vision ved at fokusere på tre områder:

Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber
Vi tror på, at dygtige ledere er nøglen til at skabe stærke og meningsfulde fællesskaber for børn og unge. Det gode spejderarbejde skal være mere attraktivt og tilgængeligt for flere.

Spejdergruppen som lokalt kraftcenter
Vi vil arbejde på at styrke spejdergrupper, distrikter og centre, så de bliver attraktive kraftcentre, som kan tiltrække nye målgrupper, spejdere og samarbejdspartnere.

Vi rækker ud over os selv
Vi vil, at den enkelte spejder skal tage medansvar for at gøre verden lidt bedre, og derigennem opleve stolthed over at bidrage til og at være en del af noget større og meningsfuldt. Det vil vi gøre ved at række ud over os selv og arbejde på tværs af spejdere, ikke-spejdere, kulturer, og landegrænser.

Projekter, der rykker verden – med vilje

KFUM-Spejderne puster løbende liv i store og små projekter, der alle rykker verden. Målet med projekterne kan for eksempel være at skabe nyt aktivitetsmateriale til spejderne, at samarbejde med andre om at gøre en forskel eller noget helt tredje. En del af projekterne skaber vi sammen med eksterne partnere.

Herunder kan du se alle aktuelle projekter

KFUM-Spejdernes bæredygtighedsinitiativer

Hos KFUM-Spejderne vil vi gerne give børn og unge mod til sammen at tage ansvar både over for naturen, deres medmennesker og sig selv.

Her spiller seje spejderledere og andre frivillige en stor rolle som forbilleder for spejderne. Derudover danner bl.a. spejdercentre og lejre ramme for store oplevelser med spejderkammarater fra hele landet. 

Houens Odde

Houens Odde Spejdercenter er stolte af den internationale SCENES-certificering, der sætter høje standarder for natur og miljø, og hvordan ressourcer bruges bedst muligt.

Placeringen af spejdercentret omgivet af blåt og grønt mellem skov og fjord skaber unikke muligheder for at bruge og undersøge naturen samt mulighed for at lære om, hvordan man passer på den. De frivillige Houmænd på Houens Odde sætter fokus på den grønne dagsorden i natur- og miljølab, hvor spejdere i alle aldre kan komme helt tæt på naturen og måske endda tage naturparkmærket. Derudover arbejder Houmændene også med at mindske plastiktrykket i verdenshavene og fokuserer på vedvarende energikilder, som også er en del af Verdensspejderorganisationen WOSMs Earth Tribe program.

Det er også den grønne dagsorden, der er i fokus, når Giv et år-spejdere og internationale volontører bygger insekthoteller og fuglekasser, optimerer affaldssorteringsløsninger og skaber levesteder for planter, svampe og dyr gennem koncepterne fra Vild Med Vilje. 
Miljø og bæredygtighed er således en stor del af Houens Odde Spejdercenters identitet.

Spejdernes Lejr

Temaet for Spejdernes Lejr 2022 var ‘Fælles om Fremtiden’. Et tema, som skulle skabe rammerne for spejderarbejdet både før, under og efter lejren. Temaet var valgt, fordi vi som spejdere tager ansvar for vores klode, menneskerne på den og vores fælles fremtid. På Spejdernes Lejr i 2022 kunne spejderne opleve forskellige aktiviteter, der satte fokus på den grønne fremtid og bæredygtighed, bl.a. i Future Town, hvor spejderne prøvede kræfter med fremtidens teknologier, fremtidens mad og blev klogere på bæredygtigt landbrug og genbrug af tøj og tekstiler. Ude i lejrene kokkerede spejdergrupperne i fællesskab måltider ud fra Kogebogen SL2022 måltider med fokus på god smag, mindre madspild og klimavenlige valg. Kogebogen er kommet med hjem i rygsækken og er inspiration for fremtidige spejdermenuer. 

Fremtidens Spejderhytte

Spejderhytten og området omkring danner hver uge ramme for tusindvis af børn og unges spejderliv. Mange hytter er dog nedslidte og renoverings- eller nedrivningsmodne. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt. 

Fokus på bæredygtige tryksager

Hos KFUM-Spejderne i Danmark arbejder vi på at nedbringe papirforbrug og mængden af tryksager. Det vil spejdergrupperne kunne mærke i form af, at korpsudsendelsen modtages to gange i stedet for fire gange årligt. Fremover vil det også være muligt for medlemmer at fravælge fysiske udgave af medlemsmagasiner. 

I forbindelse med lukningen af 55 Nord bliver alle tryksager omlagt til print-on demand løsning. Alle materialer, der kan betale sig at trykke efter behov, kommer ikke til at ligge på lager. Det sparer både lagerplads og pluk og sikrer, at vores materialer er både opdaterede og ikke ligger på en palle år efter år. Den løbende udvikling af digitale materialer skal inspirere spejdergrupper, styregrupper, frivillige til at tænke i alternative kommunikationsformer frem for trykte materialer. Fx vil du til efteråret igen kunne bruge landstræf-appen til at tjekke programmet og workshops og finde vej rundt på landstræf-pladsen. 

Samtidig har KFUM-spejderne siden 2020 Spejderne arbejdet med en omlægning tryksagsproduktion til at være mere bæredygtig. I dag trykkes medlemsmagasiner og andre materialer enten på genbrugspapir eller på papirkvaliteter, der er træfri, 100% bionedbrydelige og uden skadelige kemikalier. 

Vil I sætte fokus på bæredygtighed i jeres spejdergruppe?

Verdensspejderorganisationen WOSM har også udviklet aktivitetsmateriale, der har fokus på bæredygtighed, se fx Earth Tribe programmet her. Earth Tribe forener unge spejdere fra hele verden i et fællesskab, der har til formål at at bevare og beskytte planeten. Earth Tribe er samtidig en læringsrejse, hvor spejdere lærer at forstå sit eget klimaaftryk, og hvad man kan gøre for at passe bedst muligt på jorden og dens ressourcer. 

Hæfter og mærker

Der bliver løbende udviklet materialer, der sætter fokus på natur, miljø og bæredygtighed.
Se fx aktivitetsmaterialet for Svanemærket her og hæftet ‘Miljøskaber’ eller mærker ‘Igen og igen, ‘Klodens vogter og Spis smart

Menu