Paletten

Frit valg

Frit valg

Formål

Juniorspejdere vil gerne involveres i beslutninger, og de er klar til at tage et ansvar. Gennem mærket finder de ud af, hvordan demokrati fungerer, og hvorfor det er nødvendigt med love og regler. Det gælder både i forhold til deres eget liv og samfundet generelt.

Mål

  • Opleve hvordan demokrati fungerer i forskellige fællesskaber.
  • Kan forklare konsekvenser af en beslutning.

Derfor gør vi det

Mærket skal give juniorspejderne indblik i nogle af samfundets fælles spilleregler og i, hvordan demokrati fungerer, både på børne- og voksenniveau. Juniorspejderne skal prøve at tage beslutninger i fællesskab og at acceptere hinandens beslutninger. De skal have fornemmelse for, at demokrati betyder tilvalg og fravalg, og de skal opleve den betydning, som evaluering har for fremtidige beslutninger.

Beskrivelse til spejderne

Vi skal finde ud af, hvordan beslutninger bliver taget, hvordan demokratiet virker, og hvordan love og regler bliver til. Vi skal se på dette både i patruljen og i samfundet. Når vi er færdige med mærket, har vi fået et bedre fællesskab i patruljen, hvor beslutninger, love og regler er, som vi ønsker det. Vi har også fået en større viden om samfundets demokrati, love og regler.

Aktivitetsforslag

Mangler du ideer til, hvordan du arbejder med mærket, kan du finde aktivitetsbeskrivelser længere nede på denne side.

shop
Udviklingsområder

Aktiviteter

Menu