Foto: Christian Bloch Hansen
14-10-2017
Lad juniortroppen holde patruljeråd for at diskutere, hvad de gerne vil arbejde med på de kommende tropmøder

Hold patruljeråd

Patruljeråd er en god ide, når patruljen skal motiveres og tages med på råd omkring aktiviteter i den kommende tid, lejrture osv.

Planlæg, gennemfør og evaluer møder og ture i patruljens fællesskab. Til planlægningen kan I tænke på hvad I gerne vil lære/opnå og hvad jeres interesser er. Til evalueringen kan hver tænke på tre ting, som fungerer godt i patruljen og på to ting som kan gøres bedre.

Det kan gennemføres som snak omkring et bord, men I kan også bruge tavle eller whiteboard til at skrive de gode ideer på. Eller I kan hver for sig skrive input på post-it-sedler og bagefter diskutere dem med hinanden.

Når i er færdige med patruljerådet, skal I sørge for, at ideerne bliver brugt i juniortroppens planlægning. Hvis lederen glemmer ideerne, så mind ham eller hende om dem.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Papir og blyanter

Enheder

Deltagere

Min. 6

Max. 40

Kompetencezoner