14-10-2017
Forfatter: Lone Hansen
Hvad laver byrådet, hvordan træffer politikerne deres beslutninger - og hvad er det, kommunens ansatte arbejder med? Besøg byrådet og hør om kommunens arbejdsopgaver.

Besøg byrådet

Meget i vores hverdag bliver besluttet af kommunalpolitikerne, men hvem er de egentlig og hvordan træffer de deres beslutninger? Lav en aftale om, at juniorspejderne kan besøge rådhuset og få en eller flere politikere til at fortælle om, hvad byrådet laver. 

Få også politikerne til at fortælle om, hvordan de træffer beslutninger. Hvornår stemmer de og hvornår diskuterer de sig frem til enighed eller et kompromis?

Få samtidig noget at vide om, hvilke områder kommunen kan bestemme på, hvor det er kommunalt ansatte, der udfører arbejdet - og hvad Folketinget, EU osv. bestemmer.

Materialer

Ingen - bortset fra aftale med politikere.

Enheder

Deltagere

Min. 6

Max. 40

Kompetencezoner