Aktivitet

Bliv gode til at debattere

Foto: Andreas Bastrup Larsen

Bliv gode til at debattere

Det kræver træning at blive gode til at debattere og argumentere for sine synspunkter.

Lad spejderne vælge et aktuelt emne, som de skal debattere patruljevis.

Lav små skuespil, der viser forskellige måder at debattere på – også nogle af de ting, der ikke bør være med i en debat som f.eks. mundhuggeri og skældsord.

Brug debatten og skuespillene som oplæg til en snak om, hvordan man bør tale til hinanden, vise respekt for hinandens meninger og være klar til at lytte og indgå kompromisser.

Hvis spejderne skal udfordres mere kan de få til opgave at argumentere for en holdning de ikke nødvendigvis selv er enige i, for bedre at kunne forstå en modparts synspunkt og øve sig i at føre en saglig debat.

Lavet af
Lone Hansen
Tid
30 – 90 min
Deltagere
6
40
Udviklingsområder
Selvstændigt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu