Hjemmelavet lille kors

Det kristne ståsted

Hos KFUM-Spejderne vil vi gerne skabe rum for de store tanker og de svære spørgsmål i livet. Vi vil turde tale om tro og eksistens.

For alle spejdere i hele verden gælder det, at en spejder er et åndeligt menneske, der aktivt forholder sig til sin tro. Det gør vi, fordi spejderbevægelsen tror på, at vi alle har et åndeligt aspekt,
som er lige så vigtigt at udvikle som fx det fysiske.

Det åndelige

KFUM-Spejderne er en folkekirkelig organisation – derfor har vores lokale grupper ofte et samarbejde med den lokale folkekirke, fx. omkring børne- og ungdomsgudstjenester.

Vores kristne ståsted kommer til udtryk i den måde, vi er sammen på, i de aktiviteter vi laver og i den forkyndelse spejderne møder. Vi vil gerne sætte rammer for, at børn og unge møder kristendommen som en resurse i deres liv, og at de bliver i stand til at reflektere over egen tro.

Der kan være store lokale forskelle på, hvordan den enkelte gruppe arbejder med kristendom og forkyndelse. De fleste spejdere vil gennem deres spejdertid møde det i blandt andet aktivitet, andagt og gudstjeneste, og mange spejdermøder slutter med Fadervor og Spejderbønnen, som er en afslutningssang.

Hos KFUM-Spejderne vil vi også gerne skabe rum for de store tanker og de svære spørgsmål i livet. Vi vil turde tale om tro. Kristendommen giver os nogle bud på svar, men det er op til den enkelte spejder at tage dem til sig eller ej, ligesom vi heller ikke kræver, at man som spejder skal være medlem af den danske folkekirke eller en bestemt trosretning.

Præsten byder klar til dagens Gudstjeneste på Spejdernes Lejr
Foto: Maja Kongegaard Bramm

Materialer og inspiration

At have et kristent ståsted

Det kristne ståsted

For alle spejdere i hele verden gælder det, at en spejder er et åndeligt menneske, der aktivt forholder sig til sin tro. Det kan være rigtig svært at sætte ord på, hvad det egentlig betyder, men her forsøges det at formulere, hvad der menes.

Hos KFUM-Spejderne er det en del af formålet, at vi har et kristent ståsted, og dermed bliver kristendom og forkyndelse sammen med et samarbejde med folkekirken en del af vores spejderarbejde, fordi vi gerne vil sætte rammer for at børn og unge kan forholde sig til deres egen tro. Dette kan kort udtrykkes sådan: 

 • Verdensspejderbevægelsen har et grundprincip om åndelighed og religiøsitet i spejderarbejdet. Det opfylder vi ved at lade børn og unge møde det kristne evangelium.
 • Kristendom og forkyndelse er en del af vores spejderarbejde.
 • Vi er en del af sognets børne- og ungearbejde.
 • Vi sætter rammer for at børn og unge kan forholde sig til deres egen tro.

Praksis og forventninger 

Ovenstående har betydning for, hvordan vi til dagligt udfører vores spejderarbejde. Der kan være store forskelle de lokale grupper imellem, men overordnet forventes det, at vi i praksis pejler efter følgende

 • At vi tør tale om tro.
 • At der holdes andagter til arrangementer hos KFUM-Spejderne.
 • At vi samarbejder med den lokale præst/kirke. 
 • At vi praktiserer kristendom og forkyndelse i vores spejderarbejde gennem lege, sange, andagter, mærker og andre spejderaktiviteter.

Når vi mangler ord

Som spejderleder kan du fra tid til anden blive spurgt til hvor meget eller hvordan, det med det kristne ståsted fylder. Nedenfor har vi forsøgt at give nogle bud på, hvad du kan svare, da mange af os godt kan mangle ord for det – eller hjælp til bare at formulere vores egne svar. 

”De grønne spejdere..? Er det ikke jer der er de kristne?”

 • Ja, det er en del af vores formål. Konkret betyder det i vores gruppe/enhed, at vi..
 • Ja, for os er det vigtigt – ligesom andre aktiviteter som at bage snobrød og bygge med rafter.
 • Ja, vi giver et bud på, hvad kristendom kan betyde i børn og unges liv. 
 • Ja, vi er med til at give spejderne et sprog om tro og mulighed for at tage stilling til den. 
 • Ja, vi skaber rum til fordybelse, når vi holder andagt.
 • Ja, vi hjælper spejderne til at få et sprog om tro og at respektere andres .
 • Ja, det er en del af spejderbevægelsens definition af, hvad en spejder er, at man søger at finde sin egen tro. 
 • Ja, vi er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation, som laver spejderaktiviteter. Vil du høre mere om det? 
 • Ja! K´et i KFUM står for kristelig.
 • Ja 🙂 

Læs mere

Læs i artiklen her om, hvilke forventninger der er til spejderledere på forkyndelsesområdet.

Forældrekontakt

Find materiale til god forældrekontakt. Blandt andet kan du hente samtalekort, hvoraf det ene drejer sig om gruppens kristne ståsted. Læs mere og hent værktøjer til den gode forældrekontakt her.

Forkyndelses- og aktivitetsmaterialer

Andagtsæsken

Andagtsæsken udkom i september 2022. Æsken indeholder kort i tre kategorier: Tekster, Bønner og Aktiviteter. Her finder du beskrivelser samt de skabeloner og materialer, der henvises til i andagtsæsken. Det kan bruges som det er, eller man kan udvikle videre på det.

Kender du ikke til andagtsæsken, eller har du den ikke ved hånden, så kan det supplerende materiale også bruges selvstændigt. Alt, du har behov for, er lavet og beskrevet, det skal blot printes og klippes ud.

Tour de bibel

Et løb hvor spejderne kommer rundt i biblen på en sjov og anderledes måde. Spejderne får en større forståelse for bibelens opbygning og får indblik i væsentlige historier og personer. Materialet kan printes og klippes og bruges til et løb af ca. 1 times varighed. Løbet egner sig til junior eller trop.


Påskeløb

Kom igennem påskens begivenheder på et kort løb med fire poster. Materialet kan bruges fra ulve og opefter. Påskeløbet er et stjerneløb med en smagskims undervejs. Løbet tager ca. 45 min. Og de fire poster handler om:

 • Den sidste nadver
 • Da Jesus døde på korset
 • Jesus’ grav
 • Opstandelsen


Papirblomst til vand

Papirblomsten er en mindre opgave, hvor spejderne skal klippe en blomst, skrive en bøn eller noget andet derpå. Derefter foldes blomsten, lægges i vand – og så sker magien.

Jesus på korset

Her skal spejderne danne figurer ud fra bibelske historier eller personer. Er sjov for enhver spejder – lille som stor – og kan nemt tilpasses enheden. Det er en aktivitet, som kan tager fra 5 til 20 min.

Bibelstafet-quiz

En quiz, der kombinerer paratviden omkring biblen og en klassisk stafet. Det handler om at svare hurtigt men selvfølgelig også korrekt. Spørgsmålene omhandler store begivenheder og lignelser, men der er også sværere spørgsmål for bibelkyndige. Målgruppen er trop og opefter. Det tager ca. 15 min. at komme igennem en af emnerne.

Tanketid

‘Tanketid for de yngste’ er KFUM-Spejdernes forkyndelsesmateriale til årets sommerlejre målrette familiespejdere, bævere og ulve. Læs det online her eller download det, hvis du vil have det med på din næste lejr. Download ‘Tanketid’.

Værdier på spil

Skab samtale om vores værdier – både de kristne og de mere almen-spejderlige – med dialogkortene Værdier på spil. Kortene kan hentes her til print.

Andagtskort

Læs og download andagtskortene, som ligger i æsken.

Aktivitetshæfter

Download her to inspirationshæfter, som indeholder en pilgrimsfærd med afsæt i Luther og Reformationen og aktiviteter om tro, natur og forvalterskab. Materialet er lavet i samarbejde med Grøn Kirke.

Har du en idé?

Hvis du har ideer, udvidelser eller rettelser til materialet her på siden, er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppen (PUF) på Puf@kfumspejderne.dk

Inspiration til mærker med forkyndelse (PUF’s mærkelup)

Patruljen til udvikling af forkyndelsesmateriale (PUF) kommer med inspiration til mærker med kristne vinkler. Ved at give konkrete idéer til aktiviteter og tips, ønsker PUF at flere tør kaste sig ud i at lave aktiviteter omkring kristendom og det åndelige.

Gartner

Ulvemærket Gartner er et færdighedsmærke, og det handler om at ulvene skal lære om, hvad planter kræver for at gro, derudover om tålmodighed. Her kommer PUF med inspiration til at tage mærket med en kristen vinkel og det er supplerende til de aktivitetsforslag der i forvejen. 

Bibelens fortællinger handler ofte om planter, herunder træer, buske og frø. Denne mærkelup kommer med fem ider og dykker ned i disse fortællinger. Fx er der en færdig andagt på sangen ‘Livstræet’, og det handler om næstekærlighed. Fokusset er at lære ulvene om, hvordan de skal vokse og gro i livet med deres tro ligesom sunde planter. 

Herunder er der en video, hvor vi også introducerer de fem idéer. Derefter kan I hente en yderligere beskrivelse i form af en pdf, der ligger under videoen.

Apostel

Hvad betyder det at være disciple, apostel eller missionær? Undersøg det via denne mærkelup hvor færdighedsmærket Apostel, som et tiltænkt juniorspejder, er kommet under luppen. Bliv klogere på hvad en budstik er og hvad det vil sige at være missionær. Formålet er, at juniorspejderne skal blive klogere på det arbejde, som disciple, apostel eller missionær har gjort og gør for at udbrede den kristne tro. 

Mærkeluppen giver seks alternative aktivitetsforslag til, hvordan man kan tage mærket. Idéerne inkluderer blandt andet en leg med Google Translate, to forskellige løb, et som en romerfest med efterfølgende natløb og et som missionsløb, som handler om det at være apostel. Herunder er der en video, hvor vi “brainstormer” os frem til de seks idéer. Derefter kan I hente en yderligere beskrivelse af ideerne i form af en pdf, der ligger under videoen.

Mærket handler om at forstå og lære, hvordan man følger de normer og forventninger, vi har til hinanden. Det er et bævermærke, og det lægger op til at inddrage et etisk og moralsk perspektiv på, hvad god opførsel er. PUF har fundet på nogle idéer til aktiviteter som undersøger, hvad Biblen og Gud lærer os om god adfærd. 

En simpel idé er at kigge på de ti bud og snakke om hvilke regler I har i bæverflokken. En anden idé er at gennemgå gode historier om helte og profeter fra dommerbogen. Der er i alt fire idéer, der inspirerer til at lave en aktivitet med et kristent budskab. Vi introducerer de fire idéer i videoen herunder. Derudover kan I downloade en pfd med de fire idéer.

Jeg er

Et mærke som handler om at finde sin egen identitet gennem at forstå, hvad der sker, når man går fra barn til voksen både fysisk og mentalt. Mærket er ikke under det åndelige “udviklingsområde” i paletten, men PUF har valgt at tage det alligevel, fordi Gud og biblen kan lære os om at være et godt menneske med de rigtige værdier. Der gives fire aktivitetsidéer fra PUF til at tage mærket med en kristen vinkel. Det er tænkt som et supplement til andre ikke-kristne aktiviteter, man ønsker at lave for at tage mærket.

Vi foreslår blandt andet at troppen skal arbejde med de mærkater/fordomme, vi kommer til at sætte på hinanden. En af de andre idéer handler om at spejderne skal dykke ned i en anden tidsalder for at få forståelse for bl.a. den tids forventninger til mænd/kvinder. Herunder er der en video, hvor vi også introducerer de fire idéer. Derefter kan I hente en yderligere beskrivelse i form af en pdf, der ligger under videoen.

Pligten over for Gud

Spejderarbejdet bygger på tre grundprincipper: ”Pligten over for Gud”, ”Pligten over for andre” og ”Pligten over for en selv”. Derfor er det vigtigt, at vi som spejdere tager fat i netop dette mærke. Mærket er et rover mærke, og formålet er, at roveren skal bliver klogere på sig selv, og hvad de selv tror på. Derudover skal det styrke fællesskabet og give plads til at snakke om tro med hinanden.  

PUF giver fem idéer til, hvordan man kan tage mærket som roverklan. Idéerne inkluderer blandt andet walk and talk og at se en film med et kristent budskab. Dette er blot til inspiration. I skal finde den måde, der passer lige netop jeres klan. Herunder er der en video, hvor vi også introducerer de fem idéer. Derefter kan I hente en yderligere beskrivelse i form af en pdf, der ligger under videoen.

Tro på det

Mærket er beregnet til senior-spejdere, og det handler om spejderne skal lære om de kristne værdier, fx hvordan den er adskiller sig fra, og hvad den har til fælles med andre trosretninger. Derunder skal spejderne også forholde sig til, hvad de selv tror på. 

PUF giver her 10 idéer til aktiviteter, som I kan lave for at tage mærket. Dette er ingen facitliste, men inspiration til hvordan I på anderledes måder kan tage fat i det med Gud og tro. Herunder er to videoer som kort præsentere de 10 idéer, og derefter kan I hente en yderligere beskrivelse i form af en pdf, som er under videoerne.

Tro, håb og historier

Tre små videoer, som ulvene kan bruge til mærket Tro, håb og historier. Videoerne kan sendes direkte til dine spejdere, eller bruges som inspiration til aktiviteter!

Del 1: Denne video handler om Jonas bog kap. 1-4. Derefter er aktiviteten at lave en tegneserie med mindst 5 billeder.

Del 2: Denne video handler om dommerbogen kap. 4. Derefter er aktiviteten at lave en opstilling af en af scenerne fra historien.

 Del 3: Denne video handler om 4 .mosesbog kap 22, 23 og 24. Aktiviteten er derefter at genfortælle historien kort.

PUF ønsker, at det bliver mere naturligt og nemt at tage kristendommen med til de ugentlige spejdermøder, men også på ture, løb, kurser osv. 

Mærke til ulve:

Gartner

Mærke til junior:

Apostel

Mærke til bæver:

Navigatør

Mærke til trop:

Jeg er

Mærke til rover: Pligten over for Gud

Billed af mærket "Pligten over for gud" Sekskantet mærke med grøn kant, rød midte og en lilla cirkel i midten. Ovenpå den lilla cirkel er en due med en gren i munden

Mærke til senior-spejdere: Tro på det

Mærke til ulve: Tro, håb og historier

Har du en idé?

Hvis du har ideer, udvidelser eller rettelser til materialet her på siden, er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppen (PUF) på Puf@kfumspejderne.dk

Links til forkyndelsessider

Inspiration udefra

Her finder du inspiration og materialer til andagter, forkyndelse og aktiviteter med kristent indhold. Har du en idé til en side, som vi bør henvise til, så send en mail til Patruljen for Udvikling af Forkyndelsesmaterialer på PUF@kfumspejderne.dk.

Biblen online

Læs og søg i biblen online på Bibelselskabets hjemmeside.

BUSK-materialet

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er et samarbejde mellem KFUM-Spejderne, FDF, KFUM og KFUK, De Grønne Pigespejdere og KFUMs Idrætsforbund, der sætter fokus på børn og unge i kirken. BUSK-dagen afholdes hvert år den sidste søndag i oktober, og der kommer hvert år nyt idémateriale til afholdelse af en gudstjeneste, der involverer børn og/eller unge.

Børn i kirke

Projektet har til formål at styrke relationen mellem folkekirken og børnefamilier samt at skabe en større faglighed omkring arbejdet med børnefamilier i folkekirken og forkyndelse for børn.

Den Danske Salmebog online 

Den Danske Salmebog Online er en god service for de mange, der vil orientere sig i salmebogen i forbindelse med en kirkelig handling, i forbindelse med undervisning, af almen interesse eller af en helt anden grund.

Det med Gud

En database med andagter og inspiration til arbejdet med forkyndelse. Indholdet er færdige andagter lige til at hente og bruge. Du kan også selv være medskaber af siden og få uploadet eget materiale. Siden er lavet i et samarbejde mellem FDF, KFUM-Spejderne, KFUM og KFUK og De Grønne Pigespejdere.

FDF’s forkyndelsesside 

FDF har lavet en god opsamlingsside med meget af deres forkyndelses-stof. Der er både færdige andagter og aktivitetsmateriale. Er du ny i, hvordan man kommer i gang med at snakke om kristendommen og dens værdier, så start her.

IMedia

Siden er fyldt med inspiration og videomateriale fra Indre Mission og Indre Missions Ungdom. Indholdet er opdelt efter video og lyd, så det er visuelt let forståeligt og nemt at gå til.

KFUM&KFUK Essens 

Essens er et fælles navn for en hel masse forskellige undervisningsmaterialer om kristendom fra KFUM&KFUK. Der er video, podcasts, prezis, hæfter, kursusløb og meget mere.

Konfirmandcenteret 

Et univers af ideer, undervisning og inspirationsmateriale. Det er primært henvendt til arbejdet med konfirmander og minikonfirmander, men der er masser af inspiration for os spejdere at hente.

Legekassen fra Søndagsskolerne 

Aktivitetsdatabase lavet til børn fra 0 år til 6. klasse. Der er et hav af aktiviteter i kategorierne kreativ, lege, løb og andre. Det er ikke alt materiale, der har kristent grundlag, men det er god inspiration til mange fede spejderaktiviteter.

PastaParty

PastaParty er en youtubekanal med videoer, der ligger vægt på, at det skal være sjovt at være i kirke. Her kan du bl.a. finde inspiration til sange med fagter.

PEPTalks

En både fjollet og alvorlig youtube kanal. Det handler om de store spørgsmål i livet, det svære og det alvorlige. Det er korte videoer, der forklarer alverdens spørgsmål fra unge. En person alene er i fokus, nemlig Jesus. Det er desværre et projekt, der er stoppet, men indholdet ligger der endnu, og især tropspejdere, seniorer og rovere kan have stor glæde af det.

Søndagsskolerne

DFS (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler) er en side primært for de yngste. Den er lavet til børneklubber, og derfor passer indholdet bedst til bævere og ulve. Det meste af materialet er dog materiale, som du skal købe/bestille: www.soendagsskoler.dk/index.php?id=467 

Dog har Søndagsskolerne en youtubekanal, hvor der er rigtig mange frit tilgængelige og sjove videoer både for de helt små, men også tweens: www.youtube.com/c/DanmarksFolkekirkeligeS%C3%B8ndagsskoler/videos.

Endelig har Søndagsskolerne også en youtube-kanal for juniorer og teenagere: www.youtube.com/playlist?list=PLJRxnhgaoJRqBeuPGD5L0GnSY2fSb605e

Hvordan gør de i min gruppe?

KFUM-Spejdernes grupper er forskellige, og grupperne praktiserer det åndelige aspekt på mange forskellige måder. Er du nysgerrig på, hvordan din lokale gruppe arbejder med vores kristne ståsted, så kontakt dem og hør lidt mere om, hvad de laver, og hvordan de gør det.

Kontakt

Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse (SKF)

Styregruppens formål er at understøtte alle ledere til at kunne leve op til den del af KFUM-Spejdernes formål, der handler om på et folkekirkeligt grundlag at lade børn og unge møde det kristne evangelium.
Formand: Mette Lundegaard – E-mail: skf@kfumspejderne.dk

Hvordan gør de i min gruppe?

KFUM-Spejdernes grupper er forskellige, og grupperne praktiserer det åndelige aspekt på mange forskellige måder. 

Er du nysgerrig på, hvordan din lokale gruppe arbejder med vores kristne ståsted, så kontakt dem og hør lidt mere om, hvad de laver, og hvordan de gør det.

Menu