24-06-2018

Planlæg et natløb

Planlæg et natløb for andre i gruppen ud fra en fantasiramme, som I selv bestemmer og kender godt. Det kan give mening at genbesøge fantasirammen sammen, så I er enige om dens elementer, inden I for alvor går i gang med planlægning.

Afklar som en del af planlægningen, hvilke roller de enkelte af patruljens medlemmer har.

I kan med fordel bruge den lange roller af brainstormværktøjer, der ligger i mærket "Idémaskinen", som I også finder i aktivitetsdatabasen. Der er også planlægningsværktøjer i Paletten Håndbogen, som skal hjælpe med at strukturere processen.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Deltagere

Min. 2

Max. 10