24-06-2018

Planlæg et natløb

Planlæg et natløb for andre i gruppen ud fra en fantasiramme, som I selv bestemmer og kender godt. Det kan give mening at genbesøge fantasirammen sammen, så I er enige om dens elementer, inden I for alvor går i gang med planlægning.

Afklar som en del af planlægningen, hvilke roller de enkelte af patruljens medlemmer har.

I kan med fordel bruge den lange roller af brainstormværktøjer, der ligger i mærket "Idémaskinen", som I også finder i aktivitetsdatabasen. Der er også planlægningsværktøjer i Paletten Håndbogen, som skal hjælpe med at strukturere processen.

Varighed

Enheder

Deltagere

Min. 2

Max. 10