Aktivitet

KFUM-spejderne hjælper samfundet

Som spejder har du et ansvar over for det samfund, du er en del af. Som spejdere vil vi gerne tage aktiv del i at løse nogle af de opgaver, der findes i lokalsamfundet. Denne aktivitet kan benyttes som gruppe-, trop-, eller patrulje-projekt.

Tænk over jeres lokalsamfund. Snak om de forskellige områder, hvor mennesker eller naturen har brug for jeres indsats. Lav evt. en brainstorm. Noter 3-5 områder hvor I kan hjælpe. Eksempler på områder, hvor I kunne yde en indsats. Det kan være

 • En gruppe personer (børn, ældre, ensomme, handicappede, flygtninge eller stressede)
 • En dyreart
 • Et stykke natur

Snak om, hvad I som spejdergruppe kunne gøre ved hvert enkelt af disse områder. Udvælg det område, I vil arbejde videre med. Lav herefter et projekt, der gør noget ved det område, I har valgt. I kan

 • Rense et stykke af stranden eller åen
 • Opsætte fuglekasser i den lokale park
 • Bygge et natur-klatrestativ til børn i skoven
 • Invitere nogle handicappede med til spejdermøde
 • Hjælpe nogle ældre i området med indkøb og andre praktiske ting
 • Invitere den lokale blinde-børnehave på skovtur
 • Hjælpe folk med at hente/aflevere kundevogne og pakke varer foran et supermarked
 • Invitere nogle flygtningefamilier med på en gruppe-familie-weekend
 • Deltage i registrering af dyr og planter. Se evt. Skov- og Naturstyrelsen eller Danmarks Miljøundersøgelser
 • Besøge et værested for ældre. Lav måske en aftale om, at der kommer 2 spejdere hver mandag eftermiddag.
 • Tag en tur rundt på legepladserne i dit lokalområde, registrer ødelagte og farlige ting, og aflever listen til teknisk forvaltning i din kommune eller til ejeren. Se evt. mere om legepladser og sikkerhed ved at bestile en håndbog om legepladser (20,-) på tlf. 70131340

For mange af disse ideer gælder, at I skal huske at drøfte jeres ide med de mennesker, den involverer eller med den, der ejer/administrerer området og at tjekke relevante regler (fx vedr. legepladser).

Deltagere
3
36
Udviklingsområder
Selvstændigt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu