Aktivitet

Hvad sker der, når du bliver presset

Hvad sker der, når du bliver presset

Hvordan reagerer du, når du bliver presset? Og hvordan reagerer de andre i patruljen?

I en presset situation kan det være svært at handle rationelt. I stedet vælger vi typisk et af tre klassiske reaktionsmønstre:

  • Kæmp – man handler og går i gang med at gøre noget, selv om det måske ikke er det mest rationelle.
  • Flygt – man laver en overspringshandling for at udskyde det, der har skabt presset.
  • Frys – man gemmer sig for at undgå opgaven, måske bliver man syg.

Overvej, hvordan du reagerer og snak med kammeraterne i patruljen om, hvordan de reagerer.

I kan evt. bruge nogle simple citater for at finde frem til, hvad jeres mentale styrke er. En hurtige test findes her.

Afprøv også, hvordan I reagerer, når I presses fysisk. Eksempler kan være:

  • Løb en kilometer hurtigst muligt
  • Løse fire opgaver samtidig inden for et begrænset tidsrum
  • Løse en opgave, mens der er kraftig støj i rummet
  • Undvære mad en hel dag
  • Undvære søvn en hel dag
Tid
30 – 120 min
Deltagere
6
30
Udviklingsområder
Selvstændigt
Følelsesmæssigt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu