Foto: Emil Gungaard
08-04-2018
Hvordan reagerer du, når du bliver presset fysisk eller mentalt? Hvad betyder det for samarbejdet i patruljen?

Hvad sker der, når du bliver presset

Hvordan reagerer du, når du bliver presset? Og hvordan reagerer de andre i patruljen?

I en presset situation kan det være svært at handle rationelt. I stedet vælger vi typisk et af tre klassiske reaktionsmønstre: 

  • Kæmp - man handler og går i gang med at gøre noget, selv om det måske ikke er det mest rationelle.
  • Flygt - man laver en overspringshandling for at udskyde det, der har skabt presset.
  • Frys - man gemmer sig for at undgå opgaven, måske bliver man syg.

Overvej, hvordan du reagerer og snak med kammeraterne i patruljen om, hvordan de reagerer.

I kan evt. bruge nogle simple citater for at finde frem til, hvad jeres mentale styrke er. En hurtige test findes her. 

Afprøv også, hvordan I reagerer, når I presses fysisk. Eksempler kan være:

  • Løb en kilometer hurtigst muligt
  • Løse fire opgaver samtidig inden for et begrænset tidsrum
  • Løse en opgave, mens der er kraftig støj i rummet
  • Undvære mad en hel dag
  • Undvære søvn en hel dag
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Deltagere

Min. 6

Max. 30