Aktivitet

Affaldsindsamling og andagt

Affaldsindsamling og andagt

Sådan gør I

I finder et passende sted at gå en tur, hvor I ved, at der ligger affald. Spejderne kan bruge noget af affaldet til at skabe andagtsrummet med (lokalet eller stedet hvor man holder andagten). I kan fremstille et kors af affald, der kan bindes sammen til at klistre affald op på. I kan også lave affaldsskulpturer eller samle en bunke affald, som kan symbolisere højen hvor Jesus blev korsfæstet – Golgata højen.

Efterfølgende er I klar til at afholde andagten. Hold en andagt hvor I synger sange, beder en bøn og hvor spejderne laver 10 lovprisninger om naturen og fortæller om 10 bekymringer om affald.

10 lovprisninger om naturen: Spejderne husker 10 ting, som de er glade for ved naturen. Og så siger de: ”Jeg føler mig glad, når jeg tænker på:…” (Eksempel: ”…at jeg kan bade i rent vand ved stranden om sommeren”, eller ”…at jeg kan spise et økologisk æble”).

10 bekymringer for Gud og naturen: Efter endnu en sang eller salme kan spejderne fortælle hvad de er kede af ved affaldet. En spejder tager et stykke affald op og siger: ”Kære Gud(eller natur). Jeg ved, du er ked af dette stykke affald, fordi …” (Eksempel: “…det her cigaretskod er fuldt af gift, og det ødelægger fuglenes maver”).

Derefter kan en leder eller en spejder, der har lyst til det, læse salme 24, vers 1-6 op fra Det Gamle Testamente. Afslutningsvis kan en leder holder en mini andagt, hvor hun eller han med egne ord kommer ind på hvordan vi skal passe på naturen og ikke svine den til med affald. Vi skal være på Guds side og bekæmpe affald og alt andet, som ødelægger Jorden og livet på Jorden. Bibelen og Guds ord giver håb for en bedre verden. At det håb også er vores viser sig ved, at vi gør noget og handler, så verden bliver et bedre sted – for eksempel ved at samle affald.

Forslag til afsluttende børn og indhold i miniandagten er vedhæftet.

Tid
90 – 120 min
Udviklingsområder
Åndeligt

Flere aktiviteter

Menu