Aktivitet

Besøg en anden religion og overvær en troshandling

Foto: Andreas Larsen

Besøg en anden religion og overvær en troshandling

Formål

Få indblik i andres religion.

Forudsætninger

At en anden trosretning er repræsenteret i lokalområdet og at de offentligt afholder gudstjeneste/ bøn/messe.

Materialer

Et åbent hjerte og sind.

Forberedelse

Aftal med den lokale præst/imam/rabbiner, der afholder forkyndelsen, om I kan komme på besøg.

Metode

Flyt et møde så det passer med trosretningens ugentlige/daglige forkyndelse. Overvær forløbet og deltag på lige fod med de andre troende. Tal med præsten/imamen/rabbineren både før og efter ceremonien, så spejderne ved, hvad der skal ske (så de ikke forstyrrer de troende), og efterfølgende for at kunne uddybe og svare på spørgsmål.

Beskrivelse

Man siger, at det at diskutere religion er den nemmeste måder at få fjender på. Hav et åbent hjerte vedrørende andres tro. Besøg en anden religiøs menighed end din egen. Tal om ceremonierne og hvorfra de udspringer. Sammenlign den med kristendommen. Er der fællestræk?

Lavet af
Udfordrende aktiviteter – Spejder
Tid
60 – 120 min
Deltagere
3
Udviklingsområder
Åndeligt
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu