Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Spejder

Besøg en anden religion og overværd en troshandling

Formål
Få indblik i andres religion.

Forudsætninger
At en anden trosretning er repræsenteret i lokalområdet og at de offentligt afholder gudstjeneste/ bøn/messe.

Forberedelser
Aftal med den lokale præst/imam/rabbiner, der afholder forkyndelsen, om I kan komme på besøg.

Metode
Flyt et møde så det passer med trosretningens ugentlige/daglige forkyndelse. Overvær forløbet og deltag på lige fod med de andre troende. Tal med præsten/imamen/rabbineren både før og efter ceremonien, så spejderne ved hvad der skal ske (så de ikke forstyrrer de troende), og efterfølgende for at kunne uddybe og svare på spørgsmål.

Beskrivelse
Man siger at det at diskutere religion er den nemmeste måder at få fjender på. Hav et åbent hjerte vedrørende andres tro. Besøg en anden religiøs menighed end din egen. Tal om ceremonierne og hvorfra de udspringer. Sammenlign den med kristendommen. Er der fællestræk?

Materialer

Et åbent hjerte og sind.

Enheder

Deltagere

Min. 3