Foto: Fredrik Lodberg Olsen
24-06-2018
Patruljesystemet bruges overalt i spejderarbejdet. Men kan det også bruges af ikke-spejdere? Afprøv det selv!

Afprøv patruljesystemet

Udtænk nogle samarbejdsøvelser, der kræver, at deltagerne i en gruppe tager lederskab over for hinanden på samme måde som i en patrulje.

Afprøv øvelserne på nogle ikke-spejdere, fx jævnaldrende kammerater eller jeres forældre.

Forklar bagefter deltagerne, hvad patruljesystemet grundlæggende går ud på.

I kan hente inspiration her

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 20