24-06-2018
Patruljesystemet bruges overalt i spejderarbejdet. Men kan det også bruges af ikke-spejdere? Afprøv det selv!

Afprøv patruljesystemet

Udtænk nogle samarbejdsøvelser, der kræver, at deltagerne i en gruppe tager lederskab over for hinanden på samme måde som i en patrulje.

Afprøv øvelserne på nogle ikke-spejdere, fx jævnaldrende kammerater eller jeres forældre.

Forklar bagefter deltagerne, hvad patruljesystemet grundlæggende går ud på.

I kan hente inspiration her: https://da.scoutwiki.org/Patrulje

Materialer

Afhænger af aktiviteterne.

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 20

Kompetencezoner