Billede fra en brandøvelse, i et gammelt telt.
Billede fra en brandøvelse, i et gammelt telt.
?

Regler for lokaler

Alle større lokaler, som anvendes til forsamling, skal anmeldes til kommunens brandmyndighed. Der er ikke i bekendtgørelsen fastsat en bestemt størrelse på mødelokalerne, hvorfor anmeldelsespligten alene afhænger af, om lokalerne benyttes til mere end 50 personer på en gang. Når anmeldelsen er foretaget, er det brandmyndighedernes ansvar at vurdere, hvor ofte lokalerne skal tilses.

Regler for lokaler 

Lejre i telt

Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med bl.a. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd udarbejdet en vejledning om de gældende regler og anbefalinger om brandsikkerhed i teltlejre. Pjecen kan downloades her: Vejledning om teltelejre. Udover vejledningen har de en række nyttige informationer om forebyggelse af brand, læs mere på BRS.

I det daglige arbejde skelner man mellem to typer af teltlejre:

  1. Teltlejre med 150 eller færre overnattende personer, som vil være det typiske når en gruppe tager på weekendtur eller sommerlejr
  2. Teltlejre med mere end 150 overnattende personer og som gælder ved større fællesarrangementer og i nogle tilfælde også på centrelejre.

For de store lejre gælder særlige regler og betingelser der skal opfyldes for at de opfylder gældende lovgivning. Lovgrundlaget kan læses her, men er også indarbejdet i Vejledning om teltlejre.