Foto: Johny Kristensen

En lille andagt til patruljen, der handler om emnet tillid.

Det er vigtigt, at medlemmerne i en patrulje kan stole på og have tillid til hinanden.

Denne andagt handler om at stole på sine venner og at stole på Gud.

Sang:

Start med at synge en sang fra Spejdersangbogen, I godt kan lide.

Leg:

Gå sammen 2 og 2 og stil jer bagved hinanden med cirka en halv meters mellemrum. Den forreste lukker øjnene og læner sig tilbage. Den, der står bagest, griber den anden stille og blidt. Herefter bytter I plads og laver øvelsen igen.

Tekst:

Som afslutning læser patruljelederen dette op:

Det er vigtigt, at vi kan have tillid til hinanden.
Det er rart at have venner, som man kan snakke med om alt, uden at være bange for, at de bagefter gør grin med en og fortæller det videre til alle og enhver.
Sådan skulle vi gerne have det sammen i vores patrulje.
Det er også vigtigt, at vi stoler så meget på Gud, at vi tør komme til ham med alt det vi tænker på.
Gud er den, vi altid må have tillid til. Selv når alle andre svigter os, holder han fast i os.
Gud svigter os aldrig, men griber os hver gang, vi er ved at falde.

Bøn:

Bed Fadervor.

Sa ng:

Syng en sang fra Spejdersangbogen, som I godt kan lide.

Læs mere og find flere andagter på:

www.detmedgud.dk

Lavet af
Rolandposten
Deltagere
3
36

Flere aktiviteter

Menu