20-08-2017
Lad spejderne undersøge hvordan affaldssortering funger

Affaldssortering

Vi danskere producerer store mængder affald. Hvis du tænker på, hvor meget du smider ud i løbet af en dag, og hvor mange andre, som smider lige så meget ud i resten af Danmark, så bliver det til rigtig meget affald.

Svanemærket ser affald som en ressource, der skal udnyttes. Mange ting kan genbruges og laves om til noget nyt. Derfor er det vigtigt, at vi sorterer vores affald.

På en emballage er der ofte en mærkning, som fortæller, hvordan den skal sorteres. Du skal begynde med at finde forskellige mærkninger på forskelligt emballage. Bagefter skal du undersøge, hvad de forskellige mærkninger betyder.

Til sidst skal du undersøge de lokale affaldsregler, så du kan lave en affaldssortering i spejderhytten. Tal gerne om, hvad de forskellige dele af din affaldssortering kan bruges til.

Sådan kan du som spejderleder tilpasse opgaven til: 

Ulve: Undersøg, hvor i nærområdet I kan aflevere tøj og sko.

Junior: Besøg en lokal genbrugsstation.

Trop: Besøg affaldsforbrændingen i nærområdet.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Enheder

Deltagere

Min. 3

Max. 30