Landsmøde 2022

Organisering

Sådan er KFUM-Spejderne organiseret

Som spejder er du en del af en lokal gruppe. Grupperne er samlet i distrikter, som blandt andet laver arrangementer for alle grupper i et område. Du kan læse mere om grupper og distrikter nedenfor her på siden.

KFUM-Spejdernes øverste myndighed er landsmødet. Landsmødet bliver afholdt hvert andet år, og her stemmer de delegerede fra landets grupper og distrikter blandt andet om ændringer i korpsets vedtægter.

Det er også landsmødet, som vælger den hovedbestyrelse, der skal sætte retningen for KFUM-Spejderne og træffe beslutninger frem til det næste landsmøde. Hovedbestyrelsen sammensætter en række styregrupper, som hjælper med det arbejde. 

logo kun lilje

Styregrupper

KFUM-Spejdernes styregrupper

Styregrupperne er en væsentlig del af KFUM-Spejdernes ledelse. De er nedsat af Hovedbestyrelsen og arbejder med at udvikle og drive organisationens mange forskellige projekter og arbejdsgrupper i samarbejde med en bred gruppe af frivillige. 

Som medlem i en styregruppe får du mulighed for at sætte dit præg på den retning, som KFUM-Spejderne går i. Man er medlem af en styregruppe i den periode, som styregruppens arbejdsgrundlag fastsætter.

Styregrupperne understøttes af Hovedbestyrelsens styregruppeteam. Temaet varetager også de opgaver, som går på tværs af styregrupperne. Hvis du vil vide mere om arbejdet, kan du kontakte dem på styregruppeteam@kfumspejderne.dk.

Tre led i organisationsstrukturen

1. Hovedbestyrelsen arbejder med strategi og den langsigtede retning for vores organisation. Hovedbestyrelsen sætter andre i gang med at løse konkrete opgaver ud fra den overordnede retning for vores organisation som helhed.

2. Styregrupperne varetager den retning, som HB sætter. Det betyder, at styregrupperne omsætter strategi og visioner til konkrete målsætninger og indsatser. Det er ikke styregrupperne selv, der skal udføre opgaverne. 

3. Projekt- og arbejdsgrupper er nedsat af styregrupperne til at udføre et initiativ. De laver konkrete produkter/leverancer, som omsætter KFUM-Spejdernes strategi til reelle resultater og forandringer. Det kan eksempelvis være, at vi ønsker at styrke ledelseskapaciteten i grupperne og derfor afholder en gruppeledelseskonference.

Styregrupper

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse har nedsat følgende styregrupper:

Styregruppen for Arbejdsprogram og Events (SAE)
Arbejder for, at vores medlemmer møder et spændende og udviklende indhold både i de daglige aktiviteter og i events hos grupper, distrikter og korps.
Konstitueret formand:  Sofie Lind Nielsen

Styregruppen for Internationale Aktiviteter (SIA) 
Arbejder for at give endnu flere spejdere en international oplevelse og sikre, at KFUM-Spejderne fortsat er en aktiv del af det internationale samarbejde.
Formand: Casper Sigersted

Styregruppen for kommunikation 
Arbejder med de frivillige redaktioner: Grazat, Ildhu, Fotopatruljen og ungeredaktionen.
Formand: Daniel Fisker Jensen

Styregruppen for Kristendom og Forkyndelse (SKF)
Arbejder for at børn, unge og ledere aktivt kan forholde sig til den kristne tro på en meningsfuld måde gennem samtale, forkyndelse og samarbejde med Folkekirken både lokalt og nationalt.
Formand:  Anna Jensen

Styregruppen for Uddannelse (SUD) 
Arbejder for og har ansvaret for at udvikle KFUM-Spejdernes uddannelse, herunder sikre at kursusstabene fortsat leverer høj kvalitet, og at så mange som muligt får en uddannelsesoplevelse.
Formand: Terkel Bruun

Styregruppen for distrikter
Arbejder for at udvikle ledelseskompetencerne hos lederne i grupper og distrikter og sikre demokratisk dialog på tværs af organisationen.
Formand: Stine Kirk Jensen

Styregruppen for Vækst (VÆKST)
Arbejder for at flere børn og unge oplever KFUM-Spejdernes fællesskab gennem initiativer på tværs af og i alle niveauer af organisationen.
Formand: Hans Henrik Halvbjørn

Forretningsudvalget 2022-2024
Hovedbestyrelsens ledelse ved Tobias Simonsen og Dorthe Mølvig. Derudover hovedbestyrelsesmedlem og korpskasserer Niels Pathuel Kruse, samt hovedbestyrelsesmedlemmerne Lasse Winther Jakobsen og Johny Kristensen.

Distrikterne

Oversigt over KFUM-Spejdernes distrikter

KFUM-Spejdernes distrikter er regionale samlinger af spejdergrupper– typisk omkring 15-20 grupper. Det betyder, at den enkelte gruppe nemt kan få hjælp og støtte fra de andre grupper og fra distriktsstaben. Distriktsstaben består af en Distriktschef (DTC), flere Distriktsassistenter (DTA), en kasserer og en uddannelsesansvarlig (DTU). 

KFUM-spejderne består i dag af 35 distrikter og over 500 grupper. Distrikterne hjælper grupperne, med at spejderarbejdet bliver bedst muligt for børn og unge. Derfor er formålet for distrikterne at knytte de regionale grupper sammen i et arbejdsfællesskab, hvor de kan hjælpe hinanden. 

Distrikterne er en formidlingskanal grupperne imellem og mellem grupperne, hovedbestyrelsen og udviklingskonsulenterne. På denne måde kan grupperne få støtte og udvikle hinanden, så spejderarbejdet bliver bedre for børn og unge. 

I løbet af spejderåret er distriktsstabene med til at forskellige arrangementer for grupperne i distriktet. Dette hjælper og støtter grupperne, til at der er gode spejderoplevelser for de forskellige aldersgrupper.

Distriktsportalen

I distriktsportalen kan du finde alle de redskaber vi en gang havde i sløjfen

Grupper og enheder

Om grupperne

Foto: Lukas Bozek Lundbye

KFUM-Spejderne i Danmark er organiseret i grupper. Man kan derfor sige, at korpset er en forening af alle landets KFUM-Spejdergrupper. 

Gruppen er den suveræne enhed, mens alle instanser omkring gruppen, dvs. distrikt og korps, er serviceorganer for gruppen. 

Når gruppen har behov for råd, vejledning eller hjælp, henvender gruppebestyrelsen sig der, hvor det ser de bedste muligheder for at få løst problemerne. Gruppen vælger den direkte vej til det ønskede serviceorgan.

Enhederne

KFUM-Spejderne arbejder med føgende enheder:

  • Familiespejder (børn i alderen 3 til 5 år + forældre)
  • Bæver (0. og 1. klasse)
  • Ulv (2. og 3. klasse)
  • Junior (4. og 5. klasse)
  • (Trop)spejder (6.-8. klasse)
  • Senior (9. klasse og til 17 år)
  • Rover/Klan (17 år og op)

Inddelingen er løs, så nogle grupper vælger lave mindre opdelinger. Det kan være, at de slår juniorer og tropspejdere sammen.

Se alle vores grupper her

Menu