Foto: Lasse Mørch
Forfatter: Bitten
Lav en andagt, som inkorporer en brainstorm

En andagt over emnet brainstorming.

Aktivitet:

Alle i patruljen får udleveret post-it-blokke og skriveredskaber. Hver spejder skriver nu en god ting, som en af de andre spejdere er god til, på sin post-it-blok og sætter sedlen på ryggen af spejderen. Ex. Poul skriver "at synge" og klister sedlen på Ane (hvis hun altså er god til at synge). Dette kan evt. udføres, uden at Ane ser, hvem der har skrevet sedlen. Når alle spejderne har 3-5 sedler på ryggen, stopper legen.. Sedlerne bliver siddende på ryggen under hele andagten.

Sang:

Børn af den grønne jord

Tekst:

Den Ny Aftale: Paulus 1. brev til menigheden i Korinth kap 12 vers 14-27.

Vi er alle medlemmer af et spejderkorps. Korps er en fordanskning af det latinske ord "Corpus," som betyder krop. Som spejdere er vi altså alle lemmer (med-lemmer) på den store "spejderkrop". Sammen er vi en enhed. Vi har hver især forskellige ting, vi er gode til, forskellige evner. Men sammen kan vi en hel masse. I brevet, som Paulus har skrevet til en menighed i Grækenland, skriver han, at vi alle er lemmer på Kristi krop. Dermed mener han, at vi hænger sammen med Jesus og er vigtige for ham. Hvis en kristen, et lem, et medlem har ondt, så har hele kroppen ondt, så lider - medlider alle kristne. Hver især har vi fået evner for at bruge dem til fællesskabets bedste.

Bøn:

Kære Gud. Vi takker dig for de evner, du har givet os. Vi beder dig om at hjælpe os til at blive opmærksomme på de ting, vi er gode til, og at vi vil bruge vores evner, så det kommer alle mennesker til gavn. Tak fordi vi må være med i spejderfælleskabet hvor vi kan få lov at lære og udvikle os, og tak fordi vi også må være med i det store kristne fælleskab, at vi må være lemmer på din krop, at vi må være en del af dig.
Vor far, du som er i himlen...

Sang:

Himmelbuens Herre

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Post-it-blokke, Skriveredskaber og Sangbøger

Deltagere

Min. 4

Max. 30