24-06-2018

Værdier

Drøft jeres egne værdier i patruljen sammen som jævnaldrende. I kan med fordel lave en liste med de værdier, som I synes er vigtige for jer, og hvad der fylder meget i jeres liv.

Dernæst kan I snakke med en anden type befolkningsgruppe som for eksempel ældre, unge voksne eller forældre om, hvordan jeres værdier adskiller sig fra deres.

Enheder

Deltagere

Min. 2

Max. 10