Aktivitet

Tro kan flytte bjerge

Sådan gør I

Oplæg: Tag en snak om ordsproget “Tro kan flytte bjerge”. Hvilken betydning ligger der i det?
Nogen mener, at vi er indrettet på en sådan måde, at vi kan få ting til at ske, hvis vi tror stærkt nok på det. Den måde at tænke på kan vi bruge aktivt, når vi gerne vil være mere miljøbevidste. Vi kan bevidst udvælge, hvad vi gerne vil, hvis vi tror på det.

I patruljer skal I nu udvælge mindst ét punkt, som I hver især tror på. Altså et personligt “Jeg tror på”- punkt. Derudover skal I vælge én fælles for patruljen, som I alle sammen tror på. Snak også om hvordan I vil realisere punkterne. Lav evt. en planche med det, I vil arbejde med.

Afslutningsvis samles de forskellige patruljer, hvor I fortæller om jeres individuelle og fælles mål samt aftaler hvordan I vil lave opfølgning på punkterne. Skal det være om 3 uger, eller 2 måneder? Skal der være delopsamlinger?


Man siger, at det tager 21 dage at ændre en vane, 10 uger om at holde den. Derfor vil det være en god ide at opsamle over flere gange. Ofte i starten og senere med længere mellemrum imellem.

Når I laver en delopsamling, er det vigtig at holde fokus på de valgte punkter igen, og om hvorledes det er blevet en del af hverdagen, eller om man har svært ved at huske det.

Redskaber til at huske sig selv på sit punkt: En seddel på spejlet. En planche på værelset. Snakke med sin familie og venner omkring. Skrive det ned i sin dagbog.

Refleksion

Efter de 21 dage og 10 uger er det lykkes at ændre den tidligere vane og hermed blive mere miljøbevidst?

Hvor nemt var det at ændre vane eller hvor svært?

Har det påvirket andre omkring dig, dine venner og din familie?

Tid
90 – 120 min
Deltagere
3
20
Udviklingsområder
Intellektuelt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu