06-05-2020
Hvor mange knob kan I binde? Prøv at spille knobdomino og test jeres evner.

Knob-domino

Spil mod hinanden (med afstand) i hold på 2-5 spejdere. 

Hver spejder starter med at binde 5 (eller flere) forskellige knob.

En leder lægger et startknob (fx. råbåndsknob), og en af spejderne skal så lægge et knob magen til og et nyt knob (fx. råbåndsknob-råbåndsknob- slyngestik).

Næste spejder bygger så videre (fx. råbåndsknob-råbåndsknob- slyngestik-slyngestik-flagknob eller flagknob-råbåndsknob-råbånds-knob-råbåndsknob- slyngestik).

Kan man ikke bygge videre i nogen ende, må man binde et ekstra knob at bygge videre med. Det gælder om først at komme af med sine “knob”

 

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}