06-05-2020
Hvor mange knob kan I binde? Prøv at spille knobdomino og test jeres evner.

Knob-domino

Spil mod hinanden (med afstand) i hold på 2-5 spejdere. 

Hver spejder starter med at binde 5 (eller flere) forskellige knob.

En leder lægger et startknob (fx. råbåndsknob), og en af spejderne skal så lægge et knob magen til og et nyt knob (fx. råbåndsknob-råbåndsknob- slyngestik).

Næste spejder bygger så videre (fx. råbåndsknob-råbåndsknob- slyngestik-slyngestik-flagknob eller flagknob-råbåndsknob-råbånds-knob-råbåndsknob- slyngestik).

Kan man ikke bygge videre i nogen ende, må man binde et ekstra knob at bygge videre med. Det gælder om først at komme af med sine “knob”