Aktivitet

Førstehjælpstest

Foto: Fredrik Lodberg Olsen

Svær førstehjælpstest, der kommer rundt om det meste. Perfekt til pauseunderholdning eller til post på løb. Kræver forudgående førstehjælpskundskab.

Førstehjælpstest

Vælg ud fra hvert spørgsmål en af de 4 svarmuligheder.

1) Du ser en livløs person ligge på gulvet med en el-ledning i hånden. Personen har kramper. Hvad gør du som det første?

a) Flytter personen.
b) Afbryder strømmen.
c) Ringer til 112.
d) Tjekker om personen trækker vejret.

2) En person er kravlet ned i en brønd og har mistet bevidstheden. Hvad gør du som det første?

a) Kravler ned i brønden og tjekker om personen trækker vejret.
b) Laver udluftning i brønden ved hjælp af en paraply eller grene.
c) Ringer til 112.
d) Henter personen op af brønden og tjekker om personen trækker vejret.

3) Din patruljekammerat har ved en fejl spist en giftig plante. Personen er ved bevidsthed. Hvad gør du som det første?

a) Får personen til at kaste op.
b) Anbringer personen i aflåst sideleje.
c) Giver personen mælk at drikke i små slurke.
d) Bringer personen til lægen og tager planten med.

4) Du er på stranden, hvor du ser en person, der er ved at drukne. Du svømmer ud for at redde personen i land. 150 meter fra land kan du ikke bunde mere. Personen ligger 200 meter fra land. Personen trækker ikke vejret. Hvornår begynder du at give hjertemassage?

a) Så snart du når frem til personen.
b) Når du har trukket personen så langt ind, at du kan bunde.
c) Når du har trukket personen ind på stranden.
d) Når du har trukket personen ind på stranden, og efter du har ringet 112.

5) Hvad er det første du vil gøre, hvis du skal kontrollere bevidsthedstilstanden på en livløs person (om han er bevidstløs, død eller bare sover)?

a) Ruske personen voldsomt.
b) Se, lytte og føle i ca. 10 sekunder.
c) Tale højt og ruske behersket.
d) Lægge personen i aflåst sideleje.

6) Hvordan giver man hjertemassage og kunstigt åndedræt til en voksen person?

a) 15 tryk og 1 indblæsning.
b) 15 tryk og 2 indblæsninger.
c) 5 tryk og 1 indblæsning.
d) 5 tryk og 2 indblæsninger.

7) Hvor hurtigt skal man trykke, når man giver hjertemassage?

a) Med en hastighed svarende til 60 tryk/min.
b) Med en hastighed svarende til 80 tryk/min.
c) Med en hastighed svarende til 100 tryk/min.
d) Med en hastighed svarende til 120 tryk/min.

8) Under en middag får din onkel Theodor noget galt i halsen. Han forsøger at hoste, men kan ikke. Hvad gør du som det første?

a) Giver op til 5 kraftige tryk i maven (Heimlich-metoden).
b) Anbringer Theodor foroverbøjet og giver op til 5 kraftige dunk mellem skulderbladene.
c) Ringer til 112.
d) Anbringer onkel Theodor i aflåst sideleje.

9) Du er alene hjemme med din 5-årige lillesøster. Hun er bevidstløs, uden vejrtrækning og øvrige livstegn. Hvornår ringer du 112?

a) Inden du giver kunstigt åndedræt og hjertemassage.
b) Efter at hun selv er begyndt at trække vejret igen.
c) Efter du har givet kunstigt åndedræt og hjertemassage i 1 minut.
d) Efter du har givet kunstigt åndedræt og hjertemassage i 2 minutter.

10) Hvad gør du, når du har brændt dig?

a) Laver en kompresforbinding.
b) Vasker med vand og sæbe.
c) Nedkøler stedet med koldt vand, indtil smerten er væk, mindst 30 minutter.
d) Påsmører fugtighedscreme.

11) Du finder en dreng i en snedrive. Drengen er vågen, men våd og meget kold. Hvad gør du?

a) Fugter drengens hud med vand og vifter luft hen over.
b) Tager tøjet af drengen, pakker ham ind i tæpper og giver ham noget varmt, sødt at drikke.
c) Anbringer drengen i aflåst sideleje og ringer 112.
d) Anbringer drengen i en sauna så hurtigt som muligt.

12) Det er vigtigt at give psykisk førstehjælp til tilskadekomne personer. Hvorfor er det vigtigt?

a) Fordi det er umuligt at yde ordentlig førstehjælp på en urolig person.
b) Fordi en urolig person bruger meget ilt. Det kan forværre hans tilstand, så han kan gå i chok.
c) Det er svært at udspørge en urolig person om ulykken.
d) Fordi en urolig person kan blive vild og således gøre mere skade på sig selv.

13) Du er faldet og har fået en hudafskrabning på knæet. Hvad gør du som det første?

a) Renser hudafskrabningen med sprit.
b) Laver en forbinding eller putter plaster på.
c) Tager på skadestuen eller til lægen.
d) Vasker hudafskrabningen med vand og sæbe.

14) Du har slået en tand ud. Hvordan skal du opbevare den på vej til lægen?

a) Koldt i en plasticpose.
b) I saltvand eller mælk.
c) I sprit.
d) I sterilt vand.

15) Du har hugget en finger af med en økse. Hvordan skal du opbevare den afhuggede finger på vej til skadestuen?

a) Ved kropstemperatur i en tør plasticpose (gerne inde i munden).
b) I saltvand eller mælk.
c) Koldt i en tør plasticpose.
d) Den afhuggede finger skal presses mod såret.

16) Du er på rejse i udlandet. Hvordan kan du forebygge en maveinfektion?

a) Spise frugt hver dag.
b) Drikke minimum 3 liter vand om dagen.
c) Koge og stege maden grundigt, og koge vandet.
d) Spise salat 2 gange om ugen og grille alt kød.

17) Din kammerat har fået et epilepsi-anfald. Hvad er det første du gør?

a) Giver ham noget sødt at drikke eller spise.
b) Lægger ham ned og beskytter hans hoved mod slag.
c) Lægger ham i aflåst sideleje.
d) Putter noget i hans mund, så han ikke bider sig selv i tungen.

18) Hvad er chok?

a) En tilstand, der kun opstår ved voldsomt blodtab.
b) En livstruende tilstand, hvor kroppen ikke får tilført nok ilt.
c) En psykisk reaktion ved forskrækkelse, der aftager med tiden.
d) En livstruende tilstand, der kun opstår ved kraftige slag mod hovedet.

19) Din spejderleder har mistet 2 liter blod. Hvordan kan man se det på ham?

a) Hans vejrtrækning er langsom, pulsen er langsom og kraftig.
b) Han er omtåget, bleg og har blålig hud. Pulsen er tiltagende og uregelmæssig.
c) Hans vejrtrækning er hurtig, pulsen er hurtig og svag. Hans hud er bleg og klam.
d) Hans temperatur er forhøjet, han er hævet og huden er rød.

20) Din spejderleder har fået hjernerystelse. Hvordan kan man se det på ham?

a) Hans puls er kraftig og langsom, han er omtåget, han kan have dobbeltsyn og epilepsi.
b) Han kan være kortvarigt bevidstløs, have hovedpine og hukommelsestab.
c) Han har mavesmerter og evt. kvalme og blodigt opkast.
d) Der løber klar væske eller blod fra hans ører eller næse.

21) Din spejderleder har fået kraftigt solstik (har været for længe i solen). Hvordan kan man se det på ham?

a) Han er omtåget, hans puls er hurtig. Hans hud er bleg, blå, kold og klam.
b) Han har kramper i arme og ben, hans hud er svedig og kold, han har hovedpine.
c) Han har voldsomme smerter, han har vejrtrækningsbesvær, han hoster.
d) Han er rød og hævet. Han er øm og varm.

22) Hvor mange hovedpunkter har førstehjælpen?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

23) Du møder følgende 4 personer. De er alle ved bevidsthed. Hvem vil du hjælpe først?

a) Personen, der råber og skriger, og som har en 3. gradsforbrænding på underarmen.
b) Personen, der sidder helt stille, og som har en 3. gradsforbrænding på underarmen.
c) Personen, der råber og skriger, og som har hugget sin pegefinger af med en økse.
d) Personen, der sidder helt stille, og som har hugget sin pegefinger af med en økse.

24) Du er blevet bidt af en hugorm. Du er 20 minutter fra det nærmeste menneske. Hvad gør du?

a) Løber så hurtigt jeg kan til det nærmeste menneske, så giften ikke når at reagere.
b) Binder en klud stramt om benet, så giften ikke kan sprede sig, og går efter hjælp.
c) Suger giften ud igen, inden den når til hjertet.
d) Går forsigtigt efter hjælp, og prøver at holde pulsen nede.

25) Du har brændt dig på en kogeplade. Du har et 20 cm stort rødt mærke med 5 vabler i midten. Hvad kalder man sådan en forbrænding?

a) 1.-gradsforbrænding.
b) 2.-gradsforbrænding.
c) 3.-gradsforbrænding.
d) 4.-gradsforbrænding.

Løsninger
Løsningerne er opddateret i forhold til de gældende retningslinjer 2008.
Disse ændres dog løbende, så vær opmærksom på at facit kan ændre sig.
Facit: 1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) c, 6) b, 7) c, 8) b, 9) c, 10) c, 11) b, 12) b, 13) d, 14) b, 15) c, 16) c, 17) b, 18) b, 19) c, 20) b, 21) b, 22) b, 23) b, 24) d, 25) b

Læs mere
Førstehjælpsbog fra Røde Kors

Lavet af
Katrine H. Hansen
Tid
30 – 60 min
Deltagere
3
36
Udviklingsområder
Intellektuelt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu