Foto: Karen Damsgaard-Bruhn

Tankestarter

Tankestarter er et oplæg til den gode samtale om de store spørgsmål i livet, dvs en måde at sætte tanker og samtalen i gang med en aktivitet/leg, fortælling, billeder og spørgsmål.

Materialer

  • Tankestartere, vejledning, fortællinger og kopiark ligger som filer til download nederst på siden
  • Nogle grupper har Tankestartere til at ligge

Forberedelse

Tankestarteren kan bruges for sig selv, som et helt aktivitetsprogram eller som en del af en andagt. Kan også bruges som en del af et løb, hvor aktiviteterne og samtalen omkring ‘Tankestarteren’ lægges ud som forskellige postopgaver.

Beskrivelse

’Tankestarteren’ er et kvadratiske tryk med billeder og ord, som man kan samles om i grupper og hvis formål er at ’starte tankerne’ hos børn/unge og ledere og skabe et fælles fokus for samtalen.

Tankestarteren tager udgangspunkt i et vedkommende og almenmenneskeligt emne, som børn og unge i forskellige aldre kan forholde sig til.

Dette materiale indeholder to tankestartere omkring temaerne: Mod – Tør du? Frygt ikke! og TAK?!

En vejledning med beskrivelse af aktiviteter, lege, fortællinger og samtalespørgsmål følger med.

Alt dette ligger som filer nederst på siden.

Tid
15 – 60 min
Deltagere
4
100
Udviklingsområder
Selvstændigt
Følelsesmæssigt
Åndeligt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu