Aktivitet

Sortér idéerne

Sortér idéerne

Skriv idéer til aktiviteter på post-its (fx ved hjælp af associationsøvelsen) og sorter ideerne ud fra en diskussion af udbytte (lille/stor), og hvad der er let/svært at gennemføre for patruljen (fx placeret i et koordinatsystem, hvor udbytte markeres opad og gennemførlighed henad). Dette giver overblik over patruljens muligheder for at realisere idéerne, dvs. hvor realistiske idéerne er.

Lad spejderne udføre nogle af de bedste ideer

Tid
15 – 90 min
Deltagere
2
20
Udviklingsområder
Selvstændigt
Intellektuelt
Socialt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu