24-06-2018

Sortér idéerne

Skriv idéer til aktiviteter på post-its (fx ved hjælp af associationsøvelsen) og sorter ideerne ud fra en diskussion af udbytte (lille/stor), og hvad der er let/svært at gennemføre for patruljen (fx placeret i et koordinatsystem, hvor udbytte markeres opad og gennemførlighed henad). Dette giver overblik over patruljens muligheder for at realisere idéerne, dvs. hvor realistiske idéerne er.