Foto: Andreas Bastrup Larsen
24-06-2018
Find ud af hvad for nogle ideer, der er gode og mulige at lave

Sortér idéerne

Skriv idéer til aktiviteter på post-its (fx ved hjælp af associationsøvelsen) og sorter ideerne ud fra en diskussion af udbytte (lille/stor), og hvad der er let/svært at gennemføre for patruljen (fx placeret i et koordinatsystem, hvor udbytte markeres opad og gennemførlighed henad). Dette giver overblik over patruljens muligheder for at realisere idéerne, dvs. hvor realistiske idéerne er.

Lad spejderne udføre nogle af de bedste ideer 

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Materialer

Post-it note og papir

Enheder

Deltagere

Min. 2

Max. 20