Aktivitet

Junglebogsløb

Poster og lege på basis af jungledyrenes egenskaber.

Start-leg:
Hjorten Sambhur er kendt for sin hurtighed, så han vinder næsten altid, når dyrene leger kædetagfat.

Løbet
Løbet består af 6 poster af max. 10 minutters varighed. Mellem hver post skal ulvene finde vej ved hjælp af forskellige spor.

Indledning til løbet:

Glenten Rann flyver højt over junglen, men kan med sit skarpe syn se alle spor og alt, hvad der bevæger sig i skovbunden. Følg sporene rundt i junglen og løs opgaverne undervejs.

Post 1 – Koder
Himalayabjørnen Sona er sød, men også klog og mistænksom. Når bjørnen skal skrive et brev til sine venner, bruger den derfor kodeskrift, så ingen andre kan læse det.

Hvad står der her? Azyk oå uvzq zq xssbhyuazx (Sona er klog og mistænksom)

Brev med A-K-koden (nøgle til A-K-koden ligger ved siden af. Den findes i bogen ”Knæk koden, håndbog om koder og signalering” side 12).

Materialer: Koder til antallet af bander. A-K-koden. Evt. blyanter.

Spor fra post 1 til 2: Bogstaver klippet ud fra avis (alternativt pile tegnet eller lagt ud med grene på jorden).

Post 2 – Kimslefg
Den gamle, kloge elefant hedder Hathi, og han holder meget af ikke at sige ret meget, så hans egenskab er tavshed. Til gengæld har han også rigtigt god til at huske.
Kimsleg med 20 forskellige ting fra ulvelokalet (man må ikke tale sammen, mens man kigger!)

Materialer: 20 forskellige ting, et tæppe

Spor fra post 2 til 3: Havregryn

Post 3 – Edderkopper i havregrød
Ferao, spætten, er en meget ivrig fugl. Den løber hele tiden op og ned ad de rådne træstammer, mens den leder efter biller og larver til sin middagsmad.

Hvor mange edderkopper kan I finde i havregrøden?

Materialer: Tynd havregrød, plasticedderkopper (eller andre smådyr/ting, som skal udgøre det for edderkopper), balje med vand til at vaske hænder i bagefter.

Spor fra post 3 til 4: Ketchup

Post 4 – Plaster
Skrædderfuglen Darzee er en af junglens andre fugle. Den er kendt for sin venlighed og hjælpsomhed, og det er altid den, de andre kalder på, når de skal have plaster på.

Sæt plaster på (rigtigt – lidt om regler).

Materialer: Plaster

Spor fra post 4 til 5: tegnestifter? (eller pile)

Post 5 – Lappe cykel
Karait er den støvbrune slange, som I måske kender fra historien om desmerdyrene Rikki, Tikki og Tavi. Ingen i hele junglen er så hurtig og smidig som den. To gange om året skifter den hele sin ham, og da er den lidt gnaven. Han har det, ligesom når din cykel er punkteret!

Hjælp Karait med at lappe sin cykel.

Materialer: Cykelslanger, balje med vand til at finde hullet i slangen, lappegrej, cykelpumpe.

Spor fra post 5 til 6: vand

Post 6 – Foldekrus
Toomai er navnet på den trofaste elefantdreng. Han vogter elefanterne og hjælper dem med at finde vand, når de er tørstige. En voksen, indisk elefant drikker op til 160 liter vand om dagen.

I dag har Toomai glemt sit drikkebæger. Hjælp ham med at folde et bæger af papir og leg vandstafet.

Materialer: Kvadratisk papir, spande med vand til stafetleg.

Spor fra post 6 til 1: papirstrimler (eller græs med knude på)

Slutleg: Kaa skifter ham – hvis der er tid.

Lavet af
Kim Nielsen

Flere aktiviteter

Menu