Forslag til andagter

1) Bespisningen af de fem tusind

Intro:
Det er godt at komme på sommerlejr. Godt at være ude, at bruge sin krop, men hvor bliver vi da sultne. Jeg tror vi spiser dobbelt så meget til frokost som vi gør når vi er derhjemme. I går spiste vi fem rugbrød! Brød er nemt at spise. Når først det er bagt, skal der ikke så meget tilberedning til. Hvis vi skal have pasta, skal vi først lave bål, koge vand og så pasta. Brødet kan spises fra posen, eller vi kan putte smør og pålæg på. Forkyndelsen her på sommerlejren kommer til at handle om brød. Ikke kun om det brød vi putter i munden, men også om Jesus som livets brød, som vi kan kalde åndelig føde.

Sang
Se hvilket menneske (Imellem venner nr. 47)

Fortælling
Genfortæl ”bespisningen af de fem tusind” fra Joh. 6,1-15. Teksten kan evt. læses fra Bibelen på hverdagsdansk her: http://bibelweb.dk/johannes-kapitel-6/ eller du kan også vælge at læse fra en børnebibel f.eks. Sigurd fortæller bibelhistorier s. 217.

Samtale
Hvad har vi brug for, for at kunne leve? Brød, vand, andet? Hjem, omsorg, kærlighed?

Næste dag kom folkene igen og ville have Jesus til at lave et brød-under. Men det ville han ikke. Han sagde: I kommer ikke til mig fordi I fik et tegn på Gud at se, men fordi I fik brød. Arbejd ikke for den mad som forgår, men for den som består til evig liv. Jeg er livets brød.

Reflekter/diskuter hvad Jesus mener med: Jeg er livet brød.

Bøn
Gud vi takker dig for det brød vi kan spise sammen. Tak for rugbrød, havregryn og kartofler, tak for kage og chokoladekiks. Tak for at vi har venner at spise sammen med. Hjælp os til at række brødet videre og invitere nye venner med ind i vores fællesskab. Fadervor.

Sang
Sanctus (Du er hellig – Imellem venner nr. 37) eller

Taizevers:
Jeg er livets brød.
Jeg er livets brød.
Den der kommer til mig skal aldrig sulte.
Jeg er livets brød.
(Hør melodien her: https://www.youtube.com/watch?v=r93x-90Oq4g )

2) Andagt med aktivitet “manna i ørkenen”

Intro:

Har I nogensinde prøvet at sulte? Måske har I prøvet at være sultne, fordi det snart var frokosttid, men har I prøvet sådan rigtigt at sulte og ikke at vide hvornår I får mad igen? I tv-programmet ”Alene i vildmarken” sulter alle deltagerne. Nogle giver hurtigt op og tager hjem, andre holder ud i mange dage. Nogle gange får de lidt fisk og bær, men slet ikke nok til at holde sulten fra døren. Nogle fortæller om hvad sulten gør ved dem. At de bliver svimle og trætte og ofte også triste.

Sang:
Han har den hele vide verden (Imellem venner nr. 35)

Fortælling:
Genfortæl ”Manna i ørkenen” 2. mos. kap. 16, 1-21. Fortællingen berøres kun overfladisk i de fleste børnebibler, men beretningen er genfortalt her:

I kender måske Moses, prinsen fra Egypten, der var flygtet fra Kong Farao sammen med hele det israelske folk. Først havde Gud sendt 10 plager så de kunne få lov at gå, og til slut flygtede de over Det Røde Hav, mens alle Faraos soldater druknede. Da israelitterne kom over på den anden side, ventede dem en kæmpe ørken. Det tog dem næsten 40 år at gå gennem ørkenen, og ofte fortrød israelitterne at de var stukket af, når træthed, tørst og sult plagede dem. Engang var israelitterne blevet så sultne, at de sagde til Moses: Gid vi dog var døde da den 10. plage kom i Egypten og vi sad ved kødgryderne og kunne spise os mætte! Så bad Moses til Gud, og næste morgen da duggen forsvandt, lå der udover hele ørkenen et finkornet lag ligesom rim på jorden. Israelitterne vidste ikke, hvad det var, men Moses sagde: Det er det brød, Gud giver os fra himlen. De samlede det op og det viste sig at være manna. Mel som de kunne bruge til at bage brød med. Hver morgen lå et nyt lag manna i ørkenen, på den måde sørgede Gud for at Israelitterne altid fik brød at spise.

Aktivitet:
Lav et løb/skattejagt hvor spejderne skal samle ingredienser til at bage et brød. Det kan være en slags skattejagt. Brug mannamel som kan købes i de fleste helsebikse eller på nettet. Opskrifter på brød med mannamel findes også på nettet, ellers brug almindeligt mel.

Når brødet er bagt, samles spejderne og spiser det sammen. Bed en bordbøn først:

Bordbøn:
Tak Gud fordi du altid sørger for os. Du ved hvad vi altid trænger til, af mad, venner kærlighed og brød. Hjælp os til at dele med hinanden og med dem som ingenting har. Tak fordi der altid er brød nok til at alle kan få, hvis bare vi deler. Fadervor.

Sang:
Nåden er din dagligdag (Imellem venner nr 34)


3) Gudstjeneste med nadver

Nadveren er et sakramente, altså en hellig handling indstiftet af Gud. Derfor er det en god ide at få en præst til at lave en nadver gudstjeneste med jer. Temaet kunne være skærtorsdag, se eksempler på gudstjenester på https://spejdernet.dk/aktivitet/nadvergudstjenester/

4) Andagt ”Judas gik med brødet i hånden”


Intro:
Judas er en forræder. Det er ham, der forrådte Jesus skærtorsdag. Bagefter kunne han ikke være discipel mere, men hvordan kunne han dog også være så dum? Tænk at forråde sin bedste ven. Tror I Jesus tilgav ham det?

Sang:
Sanctus (Du er hellig – Imellem venner nr. 37)

Fortælling:
Læs eller genfortæl Joh. 13,21-30. Situationen er skærtorsdag. Jesus sidder ved bordet med sine 12 disciple. Teksten kan blandt andet findes på nettet i Bibelen på hverdagsdansk her: http://bibelweb.dk/johannes-kapitel-13/

Refleksion:
Det er mærkeligt at Judas forråder Jesus. Tænk at Judas kunne være så dum eller ond at forråde sin bedste ven. Takket være Judas blev Jesus taget til fange og slået ihjel. Mon Jesus kan tilgive det? Findes der ting, som vi ikke kan tilgive? Vi siger at Gud kan tilgive alt, han tilgav også Judas. Jesus siger det ikke selv, men hans handling viser det. Da disciplene spurgte hvem der ville forråde ham, svarede Jesus: ”Det er ham, som jeg giver dette stykke brød som jeg nu dypper.” Så dyppede han brødet og gav det til Judas. Da Judas havde fået brødet, gik han straks ud. Det var nat. I nadveren er brødet symbolet på Jesu krop. ”Dette er Jesu legeme” siger præsten når brødet deles ud. Judas går altså med nadverbrødet, med Jesus krop i hånden. Han bærer Jesus med sig ud. Jesus er med ham i den skrækkelige handling han begår. For hvis Judas ikke havde forrådt Jesus, så var Jesus ikke død på korset, og ikke opstået fra graven og så havde vi ikke noget evangelium! Så ved at give Judas brødet med ud, viser Jesus, at han tilgiver ham. Lav en liste over handlinger , som viser, at vi tilgiver hinanden. Fx at give blomster. For trop og rovere: Læs evt. Tove Ditlevsens novelle ”En æggesnaps.”

Bøn:
Gud det er så svært at forstå, det er næsten ufatteligt, at du kan tilgive alt. Hjælp os til at tilgive hinanden, ikke bare med ord, men også med handlinger. Hold os fast ved dig så vi forstår, at du vil tilgive os, selv det som vi ikke kan tilgive os selv. Fadervor.

Sang:
”Du siger det med blomster” af Hans Anker Jørgensen. Hør sangen på YouTube her: https://www.youtube.com/watch?v=PDmnb5E-5pk

5) Andagt ”Emmaus”

Intro:
I Fadervor beder vi om dagligt brød. Brødet er symbol på alt det vi behøver for at leve. Læs evt. Luthers lille katekismus afsnittet om Fadervor, den fjerde bøn. Katekismussen findes på side 970 Salmebogen, eller læs en kortere version her: http://katekismusinspiration.dk/kapitel/fadervor/

http://katekismusinspiration.dk/kapitel/fadervor/ Sang:
Jeg er livets brød.
Jeg er livets brød.
Den der kommer til mig skal aldrig sulte.
Jeg er livets brød.
(Hør melodien her: https://www.youtube.com/watch?v=r93x-90Oq4g )

Læs eller genfortæl:
Luk 24, 13-35 eller brug Johannes Møllehaves Børnebibel. Teksten fra Bibelen på hverdagsdansk findes her: http://bibelweb.dk/lukas-kapitel-24/

Refleksion:
Det er længe siden at Jesus gik på jorden og fortalte og helbredte. Det kunne virkelig være interessant at møde Jesus. Der er mange ting, vi gerne vil have svar på. Men Jesus er jo ikke forsvundet fra jorden, han er tilstede her med sin ånd. Det er derfor vi kan bede til ham, og nogle kan ligefrem mærke ham. Prøv at tænke efter. Hvis du nu en dag pludselig mødte Jesus, hvad ville du så spørge om? Hvad er det vigtigste for dig at spørge om? Hvis du nu ikke er så heldig lige at møde Jesus, hvor kan du så søge svar på dit spørgsmål?

Selvom Jesus ikke er på jorden i sin menneskeskikkelse mere, så er han her i sin ånd. Han er i brødet vi rækker til hinanden, han er i spejderfællesskabet, han er i kærligheden og han er i tilgivelsen. Brødet symboliserer det hele. Brødet er Jesus krop, det er den tilgivelse han rækker til os, den kærlighed vi lever af, og den omsorg Gud har for vores liv, både så vi får brød i munden og bliver mætte, og brød til ånden, så vi mættes og får et overskud at dele ud af.

Bøn:
Lad spejderne skrive takkebønner om alt, hvad de kan komme i tanke om: Fysiske ting, telte og chips, men også gerne begreber som venskab og omsorg.

Sang:
Vi tror en kærlig Gud ( Imellem venner nr. 31)

Tid
30 – 60 min
Udviklingsområder
Åndeligt

Flere aktiviteter

Menu