Nadvergudstjenester

1. LEVENDE BILLEDE

Denne gudstjeneste er mest egnet til en aftengudstjeneste. Kirken, eller pladsen hvis friluftsgudstjeneste er kun oplyst ved stearinlys eller fakler. I korbuen eller på scenen står et langt bord med plads til 13 personer sidder. De 13 personer sidder hele gudstjenesten igennem på scenen som et levende billede. På bordet står disken og kalken, en flaske rødvin og et stort brød. Et fad med frugt. Vinglas, måske en lammesteg.

Klokkeringning, el. præsten byder velkommen til gudstjeneste.

Præludium

Indgangsbøn

1. Salme: Dansens herre

Epistlen læses op fra DNA 1. kor 10,15-17

Trosbekendelse (siges)

2. Salme: Du satte dig selv i de nederstes sted

Evangeliet læses op fra DNA matt. 26,17-35 Nadveren.

Prædiken

3. Salme Opstandelsen er lige her (Iben Krogsdal)

Nadver: Indledning, Fadervor, Indstiftelsesord

Uddeling, imens synges Jeg er livets brød

Bortsendelses ord

4. Salme: Kornet som dør i jorden

Nadverbøn – korsvar: Amen

Velsignelse – korsvar Amen, amen, amen

5. Salme: 192 v7-9 Hil dig frelser og forsoner

Udgangsbøn v. en fra menigheden

2. NADVER MED BRØD OG FISK

Denne gudstjeneste bygger på den Johannæiske nadver – eller mangel på samme. Giver en lidt andet vinkel på nadveren. Den involverer to fisk og fem brød. Som fisk kan bruges hvad man kan få fat på, røget makrel er fint. Bygmel kan købes på nettet, hvis det ikke findes i nærmeste supermarked.

Klokkeringning, el. præsten byder velkommen til gudstjeneste.

Præludium

Indgangsbøn

Salme: Se hvilket menneske

Bøn, intro epistel DNA 1. kor 11,23-26, læsning, trosbekendelse

Salme: Himmelbuens herre

Evangelium John. 6,24-35 Brødunderet

Prædiken stikord: Johannesevangeliet adskiller sig på nogle punkter fra de andre 3 evangeliet. En af de tydelige forskelle er nadveren. I de andre evangelier siger Jesus mere eller mindre de ord som vi hører lige inden vi fejrer nadver sammen, men ordene er udeladt i Johannesevangeliet. Skærtorsdag samledes disciplene for at fejre nadver, vi hører om at Jesus vasker deres fødder, han forudsige rat Judas vil forråde ham, og så holder han en laaang afskedstale hvor han fortæller at han skal dø og genopstå og at Helligånden vil komme. Men Jesus gør ikke det der med brødet og vinen som ellers hører nadveren til. Hvor er nadveren? Svaret er fisk! Tidligere i Johannesen evangeliet findes noget der minder om nadveren, nemlig fortællingen om brødunderet.

Uddeling af fisk og brød:

Se jeg har taget noget med til jer i dag. 5 brød og to fisk. Nu sender jeg dem rundt, så I kan tage lidt af dem, mens jeg fortæller. Der er nok til alle. Den dag på bjerget var der 5000 der blev mætte, så I må hjælpe hinanden så alle får en lille bid. Røget makrel og brød deles ud. Nu forestiller I jer at I går op på bjerget med mig. Jesus sagde: Jeg er livets brød! Genfortælling af evangeliet: En stor folkeskare havde fulgt Jesus. Påsken, jødernes fest var nær. Jesus spørger Filip: Hvor skal vi købe brød? Filip: Brød for 200 denarer slår ikke til. Andreas: en lille dreng, 5 bygbrød og 2 fisk. ”Få folk til at sætte sig” – der var meget græs på stedet. Mændene satte sig ca. 5000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem som sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Alle mætte, samlede man resterne ind – 12 kurve fulde.

Så kommer et lille mellemspil vi gå hurtigt hen over i dag, Næste dag kom skaren igen til Jesus og ville have han til at lave endnu et under – det vil Jesus ikke. Han lavede et under i går. Hvis de ikke troede pga. af det – ville de heller ikke tro i dag. Jeg er livets brød! Den der kommer til mig skal aldrig sulte og den der tror på mig skal aldrig tørste!

Altså en noget anderledes nadver – men 3 ligheder: a) Det er lige få dage før påske. b) tog brødene og takkede delte ud til dem 3) Jeg er livets brød. – Dette er mit legeme som gives for jer…

Nadver kan i Johannes evangeliet forstås mere bredt end det ritual vi udfører når vi holder gudstjeneste. Nadver er samvær med Kristus, samvær med kristne. Nadver er at få del i Jesus, at han giver sig for os. Nr vi alle spiser af hans legeme og drikker han blod knyttes vi sammen, både med ham og med hinanden.

Salme: Håbstango

Nadver Indledning, Fadervor, Indstiftelsesord

Uddeling, imens synges ”Jeg er livets brød”

Bortsendelses ord

Bøn, velsignelse

Salme: Morgenstund har guld i mund vers 4-5 gå da frit nr. 752 i salmebogen.

Udgangsbøn

Postludium

3. AT GÅ MED BRØDET I HÅNDEN

Denne gudstjeneste egner sig bedst til en aften/mørke gudstjeneste og børnene skal helst være over 10 år for at forstå pointen. Gudstjenestens omdrejningspunkt er John 13, 30 Efter at have modtaget brødet går Judas fra bordet med brødet i hånden. Det var nat. Der skal bruges en kurv med friskbagte boller som deles ud i slutningen af gudstjenesten.

Klokkeringning, eller præsten byder velkommen til gudstjeneste.

Præludium

Indgangsbøn

1. Salme: Du kom til vor runde jord, eller Solsortesang fra FDF

Epistlen læses op fra DNA 1. kor 11, 23-26 Nadveren

Trosbekendelse (siges)

2. Salme: Troen er ikke en klippe

Evangeliet læses op fra DNA John 13,21-30 Forudsigelsen af Judas forræderi.

Prædiken stikord: Det er skærtorsdag aften, Jesus sidder til bord med sine disciple. Forud er gået fodvaskningen, men nu siger Jesus pludselig det her med en forræder. Der er mange der har undret sig over hvorfor Judas gjorde det, var han skuffet over at Jesus ikke ville gøre oprør mod romerne eller var der rod i regnskabet som Judas stod for? Det fortælles at efterfølgende modtog Judas 30 sølvpenge af præsterne for sin gerning, men han gik hen og hængte sig. I matt. siger Jesus: Stakkel det menneske son forråder menneskesønnen, han vil ønske at han aldrig var blevet født. Stakkel Judas, er der ingen tilgivelse for det som han har gjort? Jo, i Johannesevangeliet er der, læg mærke til detaljen, ”han gik med brødet i hånden” Han gik altså med Jesus legeme, livet brød. Han gik ud i natten, det var mørkt omkring ham, men han gik med Jesus i hånden! Gud var med ham. Hvis ikke Judas havde forrådet Jesus, var Jesus ikke død på korset og helle rikke opstået af graven, så Judas spiller en vigtig rolle i evangeliet. Derfor tilgiver Jesus ham hans svigt. Nadveren er for alle os der ind i mellem svigter Jesus. Brødet rækkes til os alle, onde som gode, de som har fortjente det og de som ikke har. De nysgerrige som bare kommer fordi det er sjovt, og til dem som udfører ritualet med dyb alvor. Nadveren er for alle, der bliver ikke skelnet ved alterbordet, alle får et brød i hånden – og maven og kan gå herfra med Gud.

3. Salme Nåden er din dagligdag.

Nadver: Indledning, Fadervor, Indstiftelsesord

Uddeling, imens synges Lad os bryde brødet sammen

Bortsendelses ord

4. Salme Jeg er livets brød

Bøn, Velsignelse – korsvar Amen, amen, amen

5. Salme: Gå i mørket med lyset

Udgangsbøn

Præst: Nu er den her gudstjeneste ved at være slut, i dag gør vi det sådan at vi går herfra i stilhed. Når postlusiet spilles kommer i hen til mig og får et brød i hånden. Duft til det, og gå lidt med det inden i spiser det imens i husker på det brød som Judas bar med sig. Han gik fra disciplene med brødet i hånden. Livets brød! Vi hører ikke mere om Judas – går ud af evangeliet. Judas bliver et billede på alle fortabte, alle der har gjort noget forkert. Noget utilgiveligt. Måske er det en dag dig eller mig? Der svigter – i dag får alle et brød når de går ud af døren, et nådes brød med sig og Guds fred – for vi går med livets brød. Uanset hvor vi går hen i verden, om vi forbander Gud, så har vi fået brødet! Duft til det, husk på det. Nådes brød. Brødene rækkes med et ”Guds fred!”

Postludium. Hvis ikke det er muligt at spille musik kan et lille kor synge: Gå i mørket med lyset.

Uddeling af friske boller. Gerne bagt med lidt kardemomme så de dufter godt.

Indgangsbøn
Lad os alle bede:

Kære Gud, vi er kommet ind i kirken/samlet her under din åbne himmel/ på denne aften for at mindes dengang Jesus indstiftede den nye pagt. Vi beder dig: send os din Helligånden så vi åbner ører og hjerter for at lytte til dit ord. Amen

Udgangsbøn
Lad os alle bede:

Gud vi siger dig tak fordi vi går herfra med din fred. Tak for brødet og vinen som du gav os, tak for at du i nadveren bliver ét med os. Bliv hos os med din velsignelse, når vi går ud herfra, giv os styrke til at leve efter din vilje og bringe din kærlighed videre. Amen.

Tid
30 – 60 min
Deltagere
6
Udviklingsområder
Åndeligt
Socialt

Flere aktiviteter

Menu