Foto: Tim Riediger
17-12-2017
Lav gæt og grimaser, tegn og gæt og meget mere

Formidling - Forklar ting på forskellige måder

En spejderne får et ord eller en sætning. De skal få de andre til at gætte deres ord/sætning. De skal have forskelige restriktioner for hvad de må og hvad de ikke må. Restriktionerne kan være at

  • Man må tale, men ikke sige sætningen/ordet
  • Man må sige lyde, men ikke ord
  • Man skal tegne
  • Man skal bruge fagter
  • Man skal vise det med LEGO klodser

 

Man kan tage udgangspunkt i legen Margrethe-skål, når man bygger aktiviteten op.

{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryTag\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_tag', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][tag]', catPrefixTitle: '', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: '')}
{kf:sysCategory(header: '{v:l(key: \'categoryDuration\')}', field: 'tx_kfumsitepackage_activity_duration', recordUid: record.uid, table: 'pages', linkPageUid: settings.activity.searchUid, linkCatParamName: 'tx_solr[filter][]', cssClass: 'activityCategory', linkCatType: 'duration')}

Deltagere

Min. 3

Max. 30

Kompetencezoner