17-12-2017

Formidling - Forklar ting på forskellige måder

Prøv at formidle information på forskellige måder - fx med ord, ved at tegne eller ved at vise fremgangsmåden.

Formuler forskellige ting som spejderne skal instruere hinanden i på forskellige vis.

Man kan tage udgangspunkt i legen Margrethe-skål, når man bygger aktiviteten op.

Deltagere

Min. 3

Max. 30

Kompetencezoner