Aktivitet

Formidling – Forklar ting på forskellige måder

Formidling – Forklar ting på forskellige måder

En spejderne får et ord eller en sætning. De skal få de andre til at gætte deres ord/sætning. De skal have forskelige restriktioner for hvad de må og hvad de ikke må. Restriktionerne kan være at

  • Man må tale, men ikke sige sætningen/ordet
  • Man må sige lyde, men ikke ord
  • Man skal tegne
  • Man skal bruge fagter
  • Man skal vise det med LEGO klodser

Man kan tage udgangspunkt i legen Margrethe-skål , når man bygger aktiviteten op.

Tid
30 – 120 min
Deltagere
3
30
Udviklingsområder
Følelsesmæssigt
Intellektuelt
Mærker

Flere aktiviteter

Menu