Her er nogle forslag til, hvordan I kan arbejde med optrin til en gudstjeneste. Husk altid at gøre disse ting i samarbejde med præsten.

Der gælder en gylden regel: Sørg for at holde optrinnet simpelt. Ellers risikerer du, at det bliver umuligt for menigheden at finde hoved og hale i, hvad I optræder med. Ved at holde det simpelt bliver det til gengæld nemmere en succes. Og det øger både menighedens og spejdernes motivation for at prøve det igen en anden gang.

Mimeteater: Kort sagt, så kan du, som leder, læse teksten - den historie, I har valgt at dramatisere - mens spejderne så mimer de ting, du læser.

Dramatisering: Vælg en fortælling fra Bibelen i fællesskab med præsten. I stedet for at læse teksten til gudstjenesten, dramatiseres den. Husk; hold det simpelt. Faktisk er end ikke udklædningstøj en nødvendighed. Nogle få rekvisitter måske, og så er det det.

Gendigtning: Der vælges en historie fra Bibelen. Sammen med spejderne gendigtes fortællingen, sådan at den foregår på vores tid - eller måske endda i fremtiden? Den kan så fremføres enten som mime eller som drama.

Sang: I kunne øve jer på en eller flere af de salmer, der skal synges til gudstjenesten, og så synge den/dem for menigheden. Det kan være, I vælger at tage en sang, der ikke traditionelt hører hjemme i kirken, men som passer til det tema, præsten prædiker over den søndag, I er i kirken.

Musical: I kunne finde nogle få sange, der sammen med korte dramastykker kunne knyttes sammen som en lille fortælling. En alternativ måde at gendigte en bibelsk tekst på.

Varighed

Materialer

Udklædningstøj Få rekvisitter, alt efter hvor meget der gøres ud af det

Enheder

Deltagere

Min. 3

Max. 30

Kompetencezoner