Paletten

Apostel

Apostel

FormĂĄl

Juniorspejderne lærer om kristendommen, dens traditioner og fortællinger.

Derfor gør vi det

KFUM-Spejderarbejdet er et kirkeligt arbejde, og kristne traditioner indgår både i hverdagen, og når spejderne er i kirke eller på lejr. Juniorspejderne lærer traditionerne at kende og bruger dem som en naturlig del af spejderarbejdet.

I kan vælge at følge aktivitetsforslagene nedenfor, eller I kan vælge andre aktiviteter, der også opfylder mærkets formål.

Aktivitetsforslag

  1. Syng nogle salmer og find ud af, hvilken højtid eller årstid de hører til.
  2. Lær nogle bordvers.
  3. Find frem til, hvilke historier der er typiske for Det Gamle Testamente, og hvilke der er typiske for Det Nye Testamente.
  4. Undersøg, hvad teksten til Fadervor betyder.
  5. Find ud af, hvordan en gudstjeneste er bygget op, og hvad formĂĄlet er med de enkelte dele.
  6. Besøg den lokale kirke og find ud af, hvad der kendetegner dele af kirkeåret.
  7. Vær med til planlægge og gennemføre en gudstjeneste fx BUSK-gudstjenesten.
  8. Få besøg af præsten, og lad vedkommende fortælle om sit arbejde.
shop
Menu