Forfatter: Lars Søgaard

Prøv på en sjov måde at beskrive billedet eller historien. Det kan evt. gøres til en andagt.

Opgaven lyder på at beskrive historien eller billedet med alfabetet.

Eks: Historien om helbredelsen af den lamme:

A= Alle var kommet for at høre Jesus.

B= Byen summede af liv. 

C=Christian ville gerne møde Jesus.

D=Det kunne han ikke, fordi han var lam.

osv.

Det kan gøres under en andagt eller gøres til en dagsaktivitet.

Varighed

Materialer

Papir Skriveredskaber Billeder Bibel

Deltagere

Min. 3

Max. 36