Aktivitet

Affaldsrenovation – kend dit affald!

Foto: Johny Kristensen

Spejderne får viden om den lokale affaldshåndtering og bliver bevidste om deres egen betydning og indsats.

Besøg den lokale genbrugsstation. Tal med en medarbejder og få eventuelt en rundvisning. Find ud af:

  • Hvordan sorteres affaldet i jeres kommune?
  • Hvordan behandles affaldet?
  • Hvad er baggrunden for denne form for sortering?
  • Hvem sorterer (industri, private husstande osv.)?
  • Hvor høj er sorteringsgraden?
  • Hvordan er det i forhold til målsætningen?
  • Og i forhold til i resten af landet?
  • Hvad sker der med det sorterede affald?
  • Hvordan er de fremtidige affaldsplaner i kommunen?

Fremstil på det næste spejdermøde en plakat, der viser kommunens affaldspolitik og affaldets vej fra forbruger til dets “endestation”.

Tag initiativ til at få affaldssorteringen til at fungere i spejderhytten.

Deltagere
3
36

Flere aktiviteter

Menu